ඩෙල්ෆ් දූපතට ආවා

Internet Explorer

Active member
 • Sep 22, 2013
  243
  50
  28
  ඩෙල්ෆ් දූපතට ආවා

  කලින් සඳහන් කර පරිදි..
  http://www.elakiri.com/forum/showthread.php?t=1794549
  ( මේක බලලා අදහස ඇරන් ඉතුරු ටික කියවන්න)


  අපි දැන් ඩෙල්ෆ් දුපත්වලට ඩියාගෝකාෂ් වල ඉදන් nuclear warhead 3 ක් located කරලා තියෙනවා. අපේ බලය දකුණු ආසියාවේ සිට AUS දක්වාද RUSSIA AND CHINA දක්වාද පතුරුවන්න පුළුවන්. ලංකාව රටක් නොවෙන නිසා ලංකාවේන් එච්චර බල පෑමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඉන්දියන් බලපෑම දරුණු උනොත් අපි Kudankulam Nuclear Power Plant එක hack කරලා radiation leakage එකක් ඇති කරනවා. අපිට මාරු වෙන්න පුළුවන් විනාඩි දෙකට.... පුත්තලම පැත්තේ එහෙම ගොඩක් මිනිස්සු මැරෙන්න බලාගෙන ඉන්න...
  අපි ඒක කරන්නේ අවසාන මොහොතේ......