තම්බි set එක

NiyamaSinhalaya

Well-known member
 • Jul 17, 2008
  3,170
  444
  83
  පෘථිවිය
  Muslim Parliamentarians
  2020.
  *******
  1. Ali Sabry, (Puttalam)
  2. Hakeem, (Kandy)
  3. Rishard, (Vanni)
  4. Hafil Nazeer, (Batti)
  5. Ishak Rahman, (Anu)
  6. Rizwy Jawaharsha,(Kuru)
  7. Thowfeek,(Trinco)
  8. Athaullah,(Amp)
  9. Kabeer, (Kegalle)
  10. Harees,(Amp)
  11. Musharraf (Amp)
  12. Nazeer(Amp)
  13. Mujibur Rahman (Colombo)
  14. Imran Mahroof (Trinco)
  15. Marikkar ( Colombo)
  16. Imtiaz Bakir (National List - SJB)
  17. Kadar Mastan
  18. National List by SJB (ACMC)
  19. National List by SJB ( SLMC)
  20. Ali Sabry - National List by ( SLPP)
  21. Marian Faleel- National list (SLPP)
  22. Haleem - Kandy
   

  Sen-lu

  Well-known member
 • Mar 13, 2019
  793
  1,602
  93
  තම්බියෝ පට්ට කපට් හැත්ත බං. මන් දන්න එකෙක් ඉන්නව හොඳ සල්ලි කාරයා ඌ. Sure ඌ මලත් SLPP එකට ඡන්දෙ දෙන්නෙ නෑ. හැබැයි ඕක වසන්ත යාපා බණ්‌ඩාර and අනුරාධ ජයරත්න දෙන්නටම fund කලා. තිත්ත ඇත්ත මොකා ආවත් උන් දිනන පැත්තට කකුලක් තියාගෙන ඉන්නෙ. ඒකයි දේශපාලුවෝ අපේ සිංහල ඡන්ද වලින් පාර්ලිමේන්තු ගිහින් තම්බින්ටම උකදෙන්නේ
   

  cuteoz

  Well-known member
 • Jan 29, 2009
  6,518
  182
  63
  Muslim Parliamentarians
  2020.
  *******
  1. Ali Sabry, (Puttalam)
  2. Hakeem, (Kandy)
  3. Rishard, (Vanni)
  4. Hafil Nazeer, (Batti)
  5. Ishak Rahman, (Anu)
  6. Rizwy Jawaharsha,(Kuru)
  7. Thowfeek,(Trinco)
  8. Athaullah,(Amp)
  9. Kabeer, (Kegalle)
  10. Harees,(Amp)
  11. Musharraf (Amp)
  12. Nazeer(Amp)
  13. Mujibur Rahman (Colombo)
  14. Imran Mahroof (Trinco)
  15. Marikkar ( Colombo)
  16. Imtiaz Bakir (National List - SJB)
  17. Kadar Mastan
  18. National List by SJB (ACMC)
  19. National List by SJB ( SLMC)
  20. Ali Sabry - National List by ( SLPP)
  21. Marian Faleel- National list (SLPP)
  22. Haleem - Kandy

  Mokakda meke Ali Sabry Puttalam National List eke inne, ekianne Ali Sabry chande illuwada?
   

  Dr.Amdan

  Well-known member
 • Sep 26, 2015
  14,771
  4,182
  113
  ත්‍රස්තවාදියෝ එක්ක නිදිවැදපු බදූර්ඩීන්,හකීම් එහෙමත් ඇවිත් ඉන්නේ.
   

  Anonymous_Abstract

  Well-known member
 • Aug 7, 2018
  3,296
  811
  113
  Messier 87
  :lol: :lol: :lol: aragollangei obalagei loku venasak na na ban.unge lokka genu dushanaya karapu womenizer and child abuser kenek.
  obalage lokka genivai lamainvai anatha karala kele penapu ekek.
   

  Dr.Amdan

  Well-known member
 • Sep 26, 2015
  14,771
  4,182
  113
  තම්බියෝ පට්ට කපට් හැත්ත බං. මන් දන්න එකෙක් ඉන්නව හොඳ සල්ලි කාරයා ඌ. Sure ඌ මලත් SLPP එකට ඡන්දෙ දෙන්නෙ නෑ. හැබැයි ඕක වසන්ත යාපා බණ්‌ඩාර and අනුරාධ ජයරත්න දෙන්නටම fund කලා. තිත්ත ඇත්ත මොකා ආවත් උන් දිනන පැත්තට කකුලක් තියාගෙන ඉන්නෙ. ඒකයි දේශපාලුවෝ අපේ සිංහල ඡන්ද වලින් පාර්ලිමේන්තු ගිහින් තම්බින්ටම උකදෙන්නේ
  5432132-3x2-940x627.jpg
   

  barath dpriye

  Well-known member
 • Sep 20, 2014
  5,981
  1,111
  113
  පැහැදිලි නිරීක්ෂණය නම් මුස්ලිම් ඡන්ද සමඟි ජන බලවේගය හබා ගොස් ඇති බවයි. ත්‍රීකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය සහ වන්නි උදාහරණ. කළුතර ගත්තම සිංහල අය ඡන්ද දාලා නෑ. ජනාධිපතිවරණයට දාපු මුස්ලිම් ඡන්ද ගාන වැඩිවෙලා සිංහල ඡන්ද අඩුවෙලා.
   

  dilann

  Well-known member
 • Jul 6, 2018
  5,178
  12,049
  113
  එකමත් එක රටක
  හම්බයො ඔක්කොම ආවෙ පො&න සජියගෙ පක්ශෙන්...හකීම බදුර්දීන් මරික්කාර් රහුමාන් ,.....ඔය වගේ 20 ව්තර හම්බයො ආව පො*න සජියගෙ ලබ්බෙන්..
  :P