දැනුවත් ද ?

Robinhood wage ekek

Well-known member
 • Feb 22, 2013
  18,049
  2,705
  113
  Sherwood වගේ තැනක
  මේ ආණ්ඩුව කියනවා සල්ලි නෑ ලු. රජයේ ආදායම වැඩි කරගන්න ඕනේලු..
  හැබැයි ආණ්ඩුව සමහර ව්‍යාපාරිකයන්ට වාසි දෙන්න සීනි බද්ද වෙනස් කරලා ගැසට් ගහල රටට එන්න තිබ්බ බිලියන 10ක් නැති කරගත්ත එක ගැන සින්හල්ලු දැනුවත් ද ?
  නැත්තන් උබල දැන දැන ගානක් නෑ වගේ ඉන්නවද ?
   

  Voldemort Bro

  Well-known member
 • Jan 1, 2020
  2,041
  2,148
  113
  120
  Hogwarts
  දැන දැන ගානක් නෑ වගේ ඉන්නව.
  Mona karannada bn
  Moka awat ohoma tama
  Ministers la path karapu dawasema denagatta muth Udaw karapu ewnta kalaguna salakanna tamai yanne kiyala , anit ewn kala wagema..
  Muta vote kalet vena denna ekek nohitapu nisane bn
   
  • Sad
  Reactions: Robinhood wage ekek

  Robinhood wage ekek

  Well-known member
 • Feb 22, 2013
  18,049
  2,705
  113
  Sherwood වගේ තැනක
  ඉහත සඳහන් කල ආයතනයම ගෙනාපු පොල් තෙල් නැවකට එක දවසකට බදු අඩු කරලා ආණ්ඩුව ඔබට ඇරිය එක ගැන ඔබ දැනුවත්ද ? :oops:
   

  hirashgeff

  Well-known member
 • Jan 16, 2007
  9,306
  3,837
  113
  ලොවෙත් නැති තැනක
  මේ ආණ්ඩුව කියනවා සල්ලි නෑ ලු. රජයේ ආදායම වැඩි කරගන්න ඕනේලු..
  හැබැයි ආණ්ඩුව සමහර ව්‍යාපාරිකයන්ට වාසි දෙන්න සීනි බද්ද වෙනස් කරලා ගැසට් ගහල රටට එන්න තිබ්බ බිලියන 10ක් නැති කරගත්ත එක ගැන සින්හල්ලු දැනුවත් ද ?
  නැත්තන් උබල දැන දැන ගානක් නෑ වගේ ඉන්නවද ?
  සහජිවනේට ගරහන්න්න එපා ඩෝ. ඒ මොහොමඩ් අෆ්වාද් කියන්නේ සහජිවනේ ප්‍රතිමූර්තිය.... එයාට ඉතින් වැඩි ලාබයක් දෙන්න ඔනේ.
   

  Edward Kenway

  Well-known member
 • Jan 8, 2015
  4,654
  2,296
  113
  සීනි බදු අඩු කරලා තියෙන්නේ බයියන්ට සීනි දාල අරින්න බව ඔබ දැනුවත් ද?
   

  Sri_Sampath

  Well-known member
 • Jan 26, 2010
  11,648
  6,359
  113
  මේ ආණ්ඩුව කියනවා සල්ලි නෑ ලු. රජයේ ආදායම වැඩි කරගන්න ඕනේලු..
  හැබැයි ආණ්ඩුව සමහර ව්‍යාපාරිකයන්ට වාසි දෙන්න සීනි බද්ද වෙනස් කරලා ගැසට් ගහල රටට එන්න තිබ්බ බිලියන 10ක් නැති කරගත්ත එක ගැන සින්හල්ලු දැනුවත් ද ?
  නැත්තන් උබල දැන දැන ගානක් නෑ වගේ ඉන්නවද ?
  Jvp නේද
   

  lodbrok

  Well-known member
 • Jul 9, 2016
  4,164
  3,303
  113
  🇬🇧
  ඕවා වැඩක් නෑ, අපිට පැණි බෙහෙත බීලා හම්බයන්ට විරුද්ධව මොකක් හරි සටනක් පටන් ගන්න ඕන.