දෙවැනි ණය වාරිකය මෙරටට මුදා හැරීමට IMF විධායක කමිටු අනුමැතිය

Don GasCan

Well-known member
 • Nov 3, 2010
  28,771
  35,651
  113
  සේදවත්ත
  තුන් වෙනි එක දෙන්න , බෙල්ලට ද‍ං වැල් දාල කස වලින් තල තල වැඩ ගන්න ඕනේ සිංහලුගෙන්
   
  • Haha
  Reactions: NRTG