නන්දසේන නැවතත් ජනාධිපති වෙයි ද . ? එළකිරි මත විමසුම

නන්දසේන නැවතත් ජනාධිපති වෙයි ද ?


 • Total voters
  480

sam_sajith

Well-known member
 • May 25, 2009
  795
  1,124
  93
  1619950004237.png


  first Vote @erozan
  Second Vote @N A K A M U R A
   

  N A K A M U R A

  Well-known member
 • Apr 10, 2018
  5,554
  3,188
  113
  日本

  Walter White

  Well-known member
 • Nov 20, 2019
  1,622
  3,395
  113
  Dehiwala
  හාල්, පොල් ගෙනත් තියෙන්නෙ අපි..
  රට බේරා ගෑනිමේ අන්තිම අවස්තාවට අපි සුදානම්..