න්‍යශ්ටික ප්‍රහාරයකට කොච්චර ලන්වුනාද...

Stimulus mind

Well-known member
 • Feb 27, 2021
  25,446
  129,192
  113
  Los Alamos
  එතකොට තමුන් උත්තර ක්‍රෝම් ඩ්‍රෝමයේ කිසිම නිලතලයක් දැරුවේ නෑ කියලා සහතික වෙන්න පුලුවන්ද?? :confused:

  oppenheimer-cillian-murphy.gif