පරණ අන්දරේ සහ අලුත් අන්දරේ

aloysius

Well-known member
 • Aug 19, 2007
  262
  279
  63
  මෙන්න ඉතුරු ටික

  මෙන්න ඉතුරු ටික

  අලුත් අන්දරේ මෙහෙම ටික වෙලාවක් විස උරාගෙන උරාගෙන යනකොට පරණ අන්දරේටත් ඇස් උඩ ගිහින් කකුලේ මහපට ඇඟිලි දෙකෙන් හිට්ටවෙලා ** පිට උනාලු අලුත් අන්දරේගේ මූණ පුරා.

  මේක දැක්ක රජ්ජුරුවෝ කියාපි "ඔය ගියේ විස ටික අපූරුවට..."
   

  DAMER

  Member
  Aug 14, 2008
  16,090
  1,002
  0
  31
  Ҝingdom oғ Ðragonzland
  මෙන්න ඉතුරු ටික

  අලුත් අන්දරේ මෙහෙම ටික වෙලාවක් විස උරාගෙන උරාගෙන යනකොට පරණ අන්දරේටත් ඇස් උඩ ගිහින් කකුලේ මහපට ඇඟිලි දෙකෙන් හිට්ටවෙලා ** පිට උනාලු අලුත් අන්දරේගේ මූණ පුරා.

  මේක දැක්ක රජ්ජුරුවෝ කියාපි "ඔය ගියේ විස ටික අපූරුවට..."
  :rofl::lol: