ප්‍රේමයක අවසාන ලියමන් ය...

s.p.n

Well-known member
 • Aug 4, 2021
  597
  897
  93
  | ...අවසාන ලියමන ය... ඇගෙන් ලද ඔහු වෙතට... |

  ඇයි ඉතින් නැතිය දැන්
  කතා බහ මා එක්ක...
  මං හින්දා නම් නොවන්
  ඇද වැටෙන්නට ඔහොම...

  මට නොහැක ආල කෙරුමට
  මේ භවේ ඔබට...
  මං ඉතින් අසරණ ය
  මට සමා දෙනු මැනව...

  දෙමාපිය දෙපළට ම
  මම පොරොන්දුව සිටිමි...
  ඔවුන් ට ම අවැසි ලෙස
  අනාගතය ම ගෙවමි...

  ඔවුන්ගේ තලා සිත්
  බිඳ දමා දුවක ලෙස...
  මට නොහැක එක හිතින්
  නුඹේ සෙවනට එන්න...

  ඒ නිසා කරන් නොම
  මෙමා අසරණ තවත්...
  ජීවිතේ අපි පතන
  දේ ඉටු නොවේ සියල්...

  මා නිසා නොබිඳෙන්න
  කිසිදාක නොතැවෙන්න...
  මට වඩා හොඳ වේවි
  ඔබේ ඒ හිමිකාරි...

  2207031652
  2307231006 2307231028 2307260900
  #spn

  | ...ඇයගේ ඒ ලියමනට... ඔහු යැවූ පිළිතුර ය... |

  කතාබහ නොකරන්නෙ
  වෛරයක් නිසා නොව...
  හිත කඩා වැටුනාට
  අහිතවත් නැත කාට...

  මේ ලෙසින් මේ භවය
  ඔහේ ගත වුනාවේ...
  නුඹ අසරණ ය
  සමා අයදින්නෙ කිම ද මේ...

  දෙමාපිය දෙපළගෙ ම
  හිත තුටින් තබනු මැන...
  දිවි ගමනෙ දෙමාපිය
  සෙනෙහස ම මුල් තැන ය...

  අපි පතන සියල් දේ
  ඉටු නොවේ ජීවිතය...
  නමින් විත් ප්‍රේමයේ
  ඉගැන්විය ඒ අරුත...

  2307231021 2307260916
  #spn