බයික් වැඩ්ඩො එන්ඩෝ

wineetha pradeep

Junior member
 • Aug 17, 2010
  436
  12
  18
  බයික් වැඩ්ඩො එන්ඩෝ

  ‍මගෙ බයික් දෙකේම කාබ් එකේ ‍ඔfලො එකෙන් පෙටරල් යනව බොලව්.mokakda case eka ban?
   

  harindugamlath

  Well-known member
 • Dec 18, 2008
  25,567
  1,083
  113
  ‍මගෙ බයික් දෙකේම කාබ් එකේ ‍ඔfලො එකෙන් පෙටරල් යනව බොලව්.mokakda case eka ban?

  ගොඩක් වෙලාවට ෆ්ලෝටින් නීඩ්ල් එක හිරවෙලා ඇති මචෝ රොඩු කෑල්ලක් ගිහිල්ලා...

  කාට හරි පෙන්නල ගලෝල බලන්න. තරමක පුරුද්දක් තියනව නම් තනියම ගලවල හදාගන්න පුලුවන් වෙයි. කරලම නැත්නම් කරන්න යන්න එප.

  මිකැනික් කෙනෙක්ට පෙන්නන්න. ගොඩක් දුරට ඕක වෙන්නැති අවුල. නීඩ්ල් අවුල් යන්නැ ලේසියෙන්.:)
   

  wineetha pradeep

  Junior member
 • Aug 17, 2010
  436
  12
  18
  ගොඩක් වෙලාවට ෆ්ලෝටින් නීඩ්ල් එක හිරවෙලා ඇති මචෝ රොඩු කෑල්ලක් ගිහිල්ලා...

  කාට හරි පෙන්නල ගලෝල බලන්න. තරමක පුරුද්දක් තියනව නම් තනියම ගලවල හදාගන්න පුලුවන් වෙයි. කරලම නැත්නම් කරන්න යන්න එප.

  මිකැනික් කෙනෙක්ට පෙන්නන්න. ගොඩක් දුරට ඕක වෙන්නැති අවුල. නීඩ්ල් අවුල් යන්නැ ලේසියෙන්.:)  THANKS MACHO...:):)