බිව්වා නේද වදකහ සුදිය

Al Baik

Well-known member
 • Jan 5, 2011
  9,848
  6,795
  113
  Ohio, USA
  අම්මෝ මුන් ඒ කාලෙ ඉඳලම පජාත මෝඩ වැඩ කරලා.. 1955 දී වදකහ සුදිය බීපු එවුන්ගේ ජාතියම තමයි 2019 - 2020 වගේ කාලේදි ගොන්ටාභය ජනාධිපතිකරවලා ධම්මික පැණිය බිව්වෙත්..