මහින්ද එක්ක

channaq4

Well-known member
 • Jun 30, 2008
  3,093
  583
  113
  නොදනි(Unknown)

  ඇයි මහින්ද මෙ රටට හරියන්නෙ නතෙ ?

  හෙතු පල්ලහඉන් කොටගෙන යන්න බලන්න.:yes:
   
  Last edited:

  niresh1989

  Well-known member
 • Mar 1, 2014
  3,034
  542
  113
  මුලින්ම කියන්න ඔනා.මට පක්ශයක් නැහැ. මාතෘකාවට කතා කරනවා විතරයි.

  මෙහෙමයි. අපි කවුරුත් ලංකාවේ මිනිස්සු හැටියට ඕනම දෙයක් සති තුනෙන් අමතක වෙන / කරන පුරුද්ද කාටත් පොදුයි.


  මහින්දට ගැලරියට කතා කරන්න දන්නවා. එත් රාජ්‍ය දෙපල වංචනික ලෙස ගොඩක් පරිහරනය කරලා තියෙනවා. වෙන රටවල ඕවා කරන මිනිස්සුන්ට මිනිස්සු ගල් ගහලා එලවානේ.ජීවිතාන්තය තෙක් සිර දඩුවම්. (මේ ලංකාවනෙ..;))


  රටක් කරනවා කියන්නේ මේ පක්ශයක් බදාගෙන දගලන එක නෙමෙයි නෙහ්:baffled::baffled:. ලොකේට රට විවෘත්ත කරන්න ජාත්‍යන්තර සම්බන්ද්තා ඔනා. දන්නවනේ මහින්දගේ කාලේ අපේ වටෙ හිටියේ කවුද කියලා:baffled::baffled:. අපිට ආදාර කරනවා තියා උන්ටත් කන්න බොන්න නැති 3 වෙනි ලොකේ අපි වගේම දූශිත රටවල්:eek:. (හැබැයි මේ ආන්ඩුව ගොඩක් ජාත්‍යන්තරව සම්බන්දතා ගොඩ නැගුවා )

  පවුල් පාලනය බරටම ගෙනිච්චා. බලෙන් ඉඩම් අත්පත් කරගත්තා. (මේවා බොරු කතා නෙමෙයි. නියම ගේම් කාරයෝ ඔය රාජපක්ශලා )


  මාතෘකාවට අදාලව කතා කරා පමනයි.

   
  Last edited:
  • Like
  Reactions: jeewantha05

  kellsupun

  Member
  Feb 12, 2010
  71,877
  3,831
  0
  Disce aut Discede
  මුලින්ම කියන්න ඔනා.මට පක්ශයක් නැහැ. මාතෘකාවට කතා කරනවා විතරයි.

  මෙහෙමයි. අපි කවුරුත් ලංකාවේ මිනිස්සු හැටියට ඕනම දෙයක් සති තුනෙන් අමතක වෙන / කරන පුරුද්ද කාටත් පොදුයි.


  මහින්දට ගැලරියට කතා කරන්න දන්නවා. එත් රාජ්‍ය දෙපල වංචනික ලෙස ගොඩක් පරිහරනය කරලා තියෙනවා. වෙන රටවල ඕවා කරන මිනිස්සුන්ට මිනිස්සු ගල් ගහලා එලවානේ.ජීවිතාන්තය තෙක් සිර දඩුවම්. (මේ ලංකාවනෙ..;))


  රටක් කරනවා කියන්නේ මේ පක්ශයක් බදාගෙන දගලන එක නෙමෙයි නෙහ්:baffled::baffled:. ලොකේට රට විවෘත්ත කරන්න ජාත්‍යන්තර සම්බන්ද්තා ඔනා. දන්නවනේ මහින්දගේ කාලේ අපේ වටෙ හිටියේ කවුද කියලා:baffled::baffled:. අපිට ආදාර කරනවා තියා උන්ටත් කන්න බොන්න නැති 3 වෙනි ලොකේ අපි වගේම දූශිත රටවල්:eek:. (හැබැයි මේ ආන්ඩුව ගොඩක් ජාත්‍යන්තරව සම්බන්දතා ගොඩ නැගුවා )

  පවුල් පාලනය බරටම ගෙනිච්චා. බලෙන් ඉඩම් අත්පත් කරගත්තා. (මේවා බොරු කතා නෙමෙයි. නියම ගේම් කාරයෝ ඔය රාජපක්ශලා )


  මාතෘකාවට අදාලව කතා කරා පමනයි.

  :dull:
   

  Superman101

  Well-known member
 • Jul 3, 2015
  1,265
  940
  113
  මුලින්ම කියන්න ඔනා.මට පක්ශයක් නැහැ. මාතෘකාවට කතා කරනවා විතරයි.

  මෙහෙමයි. අපි කවුරුත් ලංකාවේ මිනිස්සු හැටියට ඕනම දෙයක් සති තුනෙන් අමතක වෙන / කරන පුරුද්ද කාටත් පොදුයි.


  මහින්දට ගැලරියට කතා කරන්න දන්නවා. එත් රාජ්‍ය දෙපල වංචනික ලෙස ගොඩක් පරිහරනය කරලා තියෙනවා. වෙන රටවල ඕවා කරන මිනිස්සුන්ට මිනිස්සු ගල් ගහලා එලවානේ.ජීවිතාන්තය තෙක් සිර දඩුවම්. (මේ ලංකාවනෙ..;))


  රටක් කරනවා කියන්නේ මේ පක්ශයක් බදාගෙන දගලන එක නෙමෙයි නෙහ්:baffled::baffled:. ලොකේට රට විවෘත්ත කරන්න ජාත්‍යන්තර සම්බන්ද්තා ඔනා. දන්නවනේ මහින්දගේ කාලේ අපේ වටෙ හිටියේ කවුද කියලා:baffled::baffled:. අපිට ආදාර කරනවා තියා උන්ටත් කන්න බොන්න නැති 3 වෙනි ලොකේ අපි වගේම දූශිත රටවල්:eek:. (හැබැයි මේ ආන්ඩුව ගොඩක් ජාත්‍යන්තරව සම්බන්දතා ගොඩ නැගුවා )

  පවුල් පාලනය බරටම ගෙනිච්චා. බලෙන් ඉඩම් අත්පත් කරගත්තා. (මේවා බොරු කතා නෙමෙයි. නියම ගේම් කාරයෝ ඔය රාජපක්ශලා )


  මාතෘකාවට අදාලව කතා කරා පමනයි.


  How about China?
   

  niresh1989

  Well-known member
 • Mar 1, 2014
  3,034
  542
  113
  How about China?


  China they do invest all round the world.Its not the diplomatic relationship between two countries:dull::dull::dull:. If you have been to china you will not be able to count the number of banks that they have for each and every segment .Where they get their share they put the money .

  If you have a considerable large scale project even you can find an investor from china. Even though you find damn rich fellows to invest they will not speak a single word in english . Most of them only speaks Chinese.
   
  Nov 27, 2009
  2,215
  104
  0
  Yep mahinda & clans rata sanvardanaya muwawen gasa kewa, me anduwath maha bankuwa gasa kewa. degolloma ratata adare ne. jvp unuth kaiya witharai. okkoma apita kelinawa un raja wenna dagalanawa thawa thawa gasa kanna
   

  shan4djfun

  Well-known member
 • Jun 18, 2007
  10,918
  1,428
  113
  මුලින්ම කියන්න ඔනා.මට පක්ශයක් නැහැ. මාතෘකාවට කතා කරනවා විතරයි.

  මෙහෙමයි. අපි කවුරුත් ලංකාවේ මිනිස්සු හැටියට ඕනම දෙයක් සති තුනෙන් අමතක වෙන / කරන පුරුද්ද කාටත් පොදුයි.


  මහින්දට ගැලරියට කතා කරන්න දන්නවා. එත් රාජ්‍ය දෙපල වංචනික ලෙස ගොඩක් පරිහරනය කරලා තියෙනවා. වෙන රටවල ඕවා කරන මිනිස්සුන්ට මිනිස්සු ගල් ගහලා එලවානේ.ජීවිතාන්තය තෙක් සිර දඩුවම්. (මේ ලංකාවනෙ..;))


  රටක් කරනවා කියන්නේ මේ පක්ශයක් බදාගෙන දගලන එක නෙමෙයි නෙහ්:baffled::baffled:. ලොකේට රට විවෘත්ත කරන්න ජාත්‍යන්තර සම්බන්ද්තා ඔනා. දන්නවනේ මහින්දගේ කාලේ අපේ වටෙ හිටියේ කවුද කියලා:baffled::baffled:. අපිට ආදාර කරනවා තියා උන්ටත් කන්න බොන්න නැති 3 වෙනි ලොකේ අපි වගේම දූශිත රටවල්:eek:. (හැබැයි මේ ආන්ඩුව ගොඩක් ජාත්‍යන්තරව සම්බන්දතා ගොඩ නැගුවා )

  පවුල් පාලනය බරටම ගෙනිච්චා. බලෙන් ඉඩම් අත්පත් කරගත්තා. (මේවා බොරු කතා නෙමෙයි. නියම ගේම් කාරයෝ ඔය රාජපක්ශලා )


  මාතෘකාවට අදාලව කතා කරා පමනයි.


  :yes::yes:
   

  rangana26

  Well-known member
 • Feb 21, 2013
  5,359
  3,278
  113
  මුලින්ම කියන්න ඔනා.මට පක්ශයක් නැහැ. මාතෘකාවට කතා කරනවා විතරයි.

  මෙහෙමයි. අපි කවුරුත් ලංකාවේ මිනිස්සු හැටියට ඕනම දෙයක් සති තුනෙන් අමතක වෙන / කරන පුරුද්ද කාටත් පොදුයි.


  මහින්දට ගැලරියට කතා කරන්න දන්නවා. එත් රාජ්‍ය දෙපල වංචනික ලෙස ගොඩක් පරිහරනය කරලා තියෙනවා. වෙන රටවල ඕවා කරන මිනිස්සුන්ට මිනිස්සු ගල් ගහලා එලවානේ.ජීවිතාන්තය තෙක් සිර දඩුවම්. (මේ ලංකාවනෙ..;))


  රටක් කරනවා කියන්නේ මේ පක්ශයක් බදාගෙන දගලන එක නෙමෙයි නෙහ්:baffled::baffled:. ලොකේට රට විවෘත්ත කරන්න ජාත්‍යන්තර සම්බන්ද්තා ඔනා. දන්නවනේ මහින්දගේ කාලේ අපේ වටෙ හිටියේ කවුද කියලා:baffled::baffled:. අපිට ආදාර කරනවා තියා උන්ටත් කන්න බොන්න නැති 3 වෙනි ලොකේ අපි වගේම දූශිත රටවල්:eek:. (හැබැයි මේ ආන්ඩුව ගොඩක් ජාත්‍යන්තරව සම්බන්දතා ගොඩ නැගුවා )

  පවුල් පාලනය බරටම ගෙනිච්චා. බලෙන් ඉඩම් අත්පත් කරගත්තා. (මේවා බොරු කතා නෙමෙයි. නියම ගේම් කාරයෝ ඔය රාජපලංකාව ක්ශලා )


  මාතෘකාවට අදාලව කතා කරා පමනයි.


  හරියට හරි මචන්
  උබ දැක්කද ලංකාවේ ඇමෙරිකන් තානාපති ජනාධිපතිට කියල තියෙන දේ
  //ලංකාව වගේ අඩු දේශපාලන ශාකෂර තාවයක් තියෙන රටක මිනිස්සු ගන්න දේශපාලන තීරණ ගැන එච්චර කලබල වෙන්න එපා කියල //
  මිනිහ දෙකේ කොලේට දල තියෙන්නේ පොහොට්ටුවේ චන්ද ටික
  මහින්ද අමතන්නේ ගැලරියට හදවතට එකයි මිනිස්සු හරක් වගේ කතිරේ ගහන්නේ
   

  rohan117560

  Well-known member
 • Feb 10, 2013
  1,112
  65
  48
  මුලින්ම කියන්න ඔනා.මට පක්ශයක් නැහැ. මාතෘකාවට කතා කරනවා විතරයි.

  මෙහෙමයි. අපි කවුරුත් ලංකාවේ මිනිස්සු හැටියට ඕනම දෙයක් සති තුනෙන් අමතක වෙන / කරන පුරුද්ද කාටත් පොදුයි.


  මහින්දට ගැලරියට කතා කරන්න දන්නවා. එත් රාජ්‍ය දෙපල වංචනික ලෙස ගොඩක් පරිහරනය කරලා තියෙනවා. වෙන රටවල ඕවා කරන මිනිස්සුන්ට මිනිස්සු ගල් ගහලා එලවානේ.ජීවිතාන්තය තෙක් සිර දඩුවම්. (මේ ලංකාවනෙ..;))


  රටක් කරනවා කියන්නේ මේ පක්ශයක් බදාගෙන දගලන එක නෙමෙයි නෙහ්:baffled::baffled:. ලොකේට රට විවෘත්ත කරන්න ජාත්‍යන්තර සම්බන්ද්තා ඔනා. දන්නවනේ මහින්දගේ කාලේ අපේ වටෙ හිටියේ කවුද කියලා:baffled::baffled:. අපිට ආදාර කරනවා තියා උන්ටත් කන්න බොන්න නැති 3 වෙනි ලොකේ අපි වගේම දූශිත රටවල්:eek:. (හැබැයි මේ ආන්ඩුව ගොඩක් ජාත්‍යන්තරව සම්බන්දතා ගොඩ නැගුවා )

  පවුල් පාලනය බරටම ගෙනිච්චා. බලෙන් ඉඩම් අත්පත් කරගත්තා. (මේවා බොරු කතා නෙමෙයි. නියම ගේම් කාරයෝ ඔය රාජපක්ශලා )


  මාතෘකාවට අදාලව කතා කරා පමනයි.


  පක්ෂේට අනුව ලෙසට ම කතා කරා
   

  rohan117560

  Well-known member
 • Feb 10, 2013
  1,112
  65
  48
  හරියට හරි මචන්
  උබ දැක්කද ලංකාවේ ඇමෙරිකන් තානාපති ජනාධිපතිට කියල තියෙන දේ
  //ලංකාව වගේ අඩු දේශපාලන ශාකෂර තාවයක් තියෙන රටක මිනිස්සු ගන්න දේශපාලන තීරණ ගැන එච්චර කලබල වෙන්න එපා කියල //
  මිනිහ දෙකේ කොලේට දල තියෙන්නේ පොහොට්ටුවේ චන්ද ටික
  මහින්ද අමතන්නේ ගැලරියට හදවතට එකයි මිනිස්සු හරක් වගේ කතිරේ ගහන්නේ

  දැන් එතකොට ලංකාවම හරක්. උඹ විතරයි මිනිහා