මාර්තු 19 සිට කෘතිම බුද්ධිය පාසැල්වල උගන්වයි..

hirashgeff

Well-known member
 • Jan 16, 2007
  16,527
  17,316
  113
  26
  ලොවෙත් නැති තැනක
  ඉදිරියේදී රටේ සෑම දරුවෙකුටම තම හැකියාවන් හා අභිරුචිය අනුව තම අනාගත ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට අවශ්‍ය පසුබිම සකස් කර දෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ආචාර්ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා සඳහන් කළේය. අමාත්‍යවරයා මේ අදහස් පළ කළේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ වැඩසටහනකට එක්වෙමිනි.


  මෙරට 1-5 ශ්‍රේණි දක්වා වූ ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන අවධියෙහි දරුවන්ට පහ ශ්‍රේණි ශිෂ්‍යත්ව විභාගය වෙනුවෙන් දෙමාපියන් විසින් අතිරේක ඉගැන්වීම් කරවමින් ලබා දෙන පීඩනය නතර කළ යුතු බවද ඉදිරියේදී ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පැවැත්වෙන නමුත් එහි තරගකාරීත්වය අඩු කිරීමට අවශ්‍ය වටපිටාව සකස් කරන බවද සිසුන් ඇගයීම සඳහා පන්ති කාමරයෙන් පරිබාහිර ක්‍රියාකාරකම් වෙනුවෙන් දරුවන් දක්වන කුසලතා හඳුනා ගනිමින් එම සුහුරු කුසලතා වෙනුවෙන් ඇගයීම් ලබාදීමට පියවර ගන්නා බවද අමාත්‍යවරයා පැවසීය .


  එමෙන්ම අටවන ශ්‍රේණියෙන් ඉහළ දරුවන් සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණය විෂය සමඟ කෘතිම බුද්ධිය හැදෑරීමට අවස්ථාව සලසා දෙන බවත් එළඹෙන මාර්තු 19 වැනි දින එහි නියමු ව්‍යාපෘතිය පාසල් විස්සක් යොදා ගනිමින් ආරම්භ කරන බවද ඒ සඳහා ගුරුවරුන් පුහුණු කිරීම සිදු කරමින් පවතින බවද එළඹෙන වසරේදී එය දීපව්‍යාප්තව ක්‍රියාවට නංවන බවද අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දුන්නේය.  අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට දැනට පවතින විෂයන් සංඛ්‍යාව විෂයන් හත දක්වා අඩු කරන බවත් ඉතිරි විෂයන් තුන සඳහා ප්‍රාදේශීය වශයෙන් සිසුන්ට ලබා දිය හැකි කර්මාන්ත හා පාරිසරික දැනුම ඇසුරින් ඇගැයීමකට ලක් කිරීමට පියවර ගන්නා බවද අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේය.  කිසිදු දරුවෙක් සාමාන්‍ය පෙළ අසමත් නොවන අයුරින් සහ උසස් පෙළ ශේණිවලදී තමන්ට අභිමත සහ කුසලතා දක්වන විෂය ක්ෂේත්‍ර ඔස්සේ වෘත්තීය පුහුණුව ලබාගැනීමට අවශ්‍ය පසුබිම සකස් කිරීමටද පියවර ගන්නා බව පෙන්වා දුන් අමාත්‍යවරයා මෙවර උසස් පෙළට පෙනී සිටි 3,37000ක සිසුන් අතරින් සිසුන් 50,000කට ඉංග්‍රීසි , තොරතුරු තාක්ෂණය හා මාර්ගෝපදේශනය පිළිබඳ පුහුණුවක් ලබා දීමට කටයුතු සැලසුම් කර ඇති බවද වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය .එළෙඹෙන මාර්තු 05 වන දා සිට දිවයින පුරා පිහිටි මධ්‍යස්ථාන 300ක මෙම පුහුණු වැඩසටහන පැවැත් වේ
   

  2osama

  Well-known member
 • Oct 25, 2010
  53,586
  41,623
  113
  මාලඹේ
  කෘතිම බුද්ධියේ උගන්වන්න බුද්ධිය තියන අය තමා හොයා ගන්න වෙන්නේ
   

  elajani

  Well-known member
 • Oct 18, 2020
  8,183
  4,953
  113
  ඕව උගන්නන්න ඕන ඔහොම නෙවෙයි. ඔය පාසල් ගුරුවරියන්ට ඕව උගන්නන්න තේරෙනවා නම් උන් ජොබ් කරන්න යනවා.
  Aniva

  ඉදිරියේදී රටේ සෑම දරුවෙකුටම තම හැකියාවන් හා අභිරුචිය අනුව තම අනාගත ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට අවශ්‍ය පසුබිම සකස් කර දෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ආචාර්ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා සඳහන් කළේය. අමාත්‍යවරයා මේ අදහස් පළ කළේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ වැඩසටහනකට එක්වෙමිනි.


  මෙරට 1-5 ශ්‍රේණි දක්වා වූ ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන අවධියෙහි දරුවන්ට පහ ශ්‍රේණි ශිෂ්‍යත්ව විභාගය වෙනුවෙන් දෙමාපියන් විසින් අතිරේක ඉගැන්වීම් කරවමින් ලබා දෙන පීඩනය නතර කළ යුතු බවද ඉදිරියේදී ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පැවැත්වෙන නමුත් එහි තරගකාරීත්වය අඩු කිරීමට අවශ්‍ය වටපිටාව සකස් කරන බවද සිසුන් ඇගයීම සඳහා පන්ති කාමරයෙන් පරිබාහිර ක්‍රියාකාරකම් වෙනුවෙන් දරුවන් දක්වන කුසලතා හඳුනා ගනිමින් එම සුහුරු කුසලතා වෙනුවෙන් ඇගයීම් ලබාදීමට පියවර ගන්නා බවද අමාත්‍යවරයා පැවසීය .


  එමෙන්ම අටවන ශ්‍රේණියෙන් ඉහළ දරුවන් සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණය විෂය සමඟ කෘතිම බුද්ධිය හැදෑරීමට අවස්ථාව සලසා දෙන බවත් එළඹෙන මාර්තු 19 වැනි දින එහි නියමු ව්‍යාපෘතිය පාසල් විස්සක් යොදා ගනිමින් ආරම්භ කරන බවද ඒ සඳහා ගුරුවරුන් පුහුණු කිරීම සිදු කරමින් පවතින බවද එළඹෙන වසරේදී එය දීපව්‍යාප්තව ක්‍රියාවට නංවන බවද අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දුන්නේය.  අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට දැනට පවතින විෂයන් සංඛ්‍යාව විෂයන් හත දක්වා අඩු කරන බවත් ඉතිරි විෂයන් තුන සඳහා ප්‍රාදේශීය වශයෙන් සිසුන්ට ලබා දිය හැකි කර්මාන්ත හා පාරිසරික දැනුම ඇසුරින් ඇගැයීමකට ලක් කිරීමට පියවර ගන්නා බවද අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේය.  කිසිදු දරුවෙක් සාමාන්‍ය පෙළ අසමත් නොවන අයුරින් සහ උසස් පෙළ ශේණිවලදී තමන්ට අභිමත සහ කුසලතා දක්වන විෂය ක්ෂේත්‍ර ඔස්සේ වෘත්තීය පුහුණුව ලබාගැනීමට අවශ්‍ය පසුබිම සකස් කිරීමටද පියවර ගන්නා බව පෙන්වා දුන් අමාත්‍යවරයා මෙවර උසස් පෙළට පෙනී සිටි 3,37000ක සිසුන් අතරින් සිසුන් 50,000කට ඉංග්‍රීසි , තොරතුරු තාක්ෂණය හා මාර්ගෝපදේශනය පිළිබඳ පුහුණුවක් ලබා දීමට කටයුතු සැලසුම් කර ඇති බවද වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය .එළෙඹෙන මාර්තු 05 වන දා සිට දිවයින පුරා පිහිටි මධ්‍යස්ථාන 300ක මෙම පුහුණු වැඩසටහන පැවැත් වේ
  Introduction to AI
  Chatgpt etc...
  අනාගතේ භයානකයි.... ලකේ පංකාවෙ ඇට්ටිම්බො.
  තව ඔය පච ටිකක්.
  Prolog tikak හරි උගන්වා නම් hodayi
  ------ Post added on Mar 3, 2024 at 7:26 PM
   
  Last edited:

  lapaman

  Well-known member
 • Apr 3, 2023
  2,506
  4,706
  113
  රෙන්ඩ පුකේ ගූත් නෑ කෘතීම බුද්දියෙන් ටෝක් 😂
   

  EKGuest

  Well-known member
 • Nov 16, 2022
  2,668
  4,746
  113
  AI Algorithms තේරුම් ගන්න තරම් බුද්ධිමත් ගුරුවරු සහ ළමයි ලංකාවේ ඉන්නවද කියන එක තමයි ප්‍රශ්නේ. මේ එලකිරි එකේම මෙම්බර් කෙනෙක් ත්‍රෙඩ් එකක් දාලා තිබුනා ඉන්ටවීව් එකකදී nested for loops දෙකක් දාලා සරල ස්ටාර් පැටර්න් එකක් ප්‍රින්ට් කරගන්න බැරිවෙච්ච First class degree තියෙන අය හිටියා කියලා.

  Thread link: අනාත programmers ලා.
   
  • Sad
  Reactions: Asmodeus

  Irugal_Bandara

  Well-known member
 • Feb 28, 2023
  763
  1,556
  93
  UAE wala wenama minister kenekuth innawa AI walata :eek:

  Omar Sultan al Olama - Minister of State for Artificial Intelligence, Digital Economy & Remote Work Applications.

  Lagadi World Government Summit eke tibba AI discussion eke Nvidia Founder wa interview karanneth pora :rolleyes:
   
  Last edited:
  • Wow
  Reactions: Asmodeus

  Son Goku

  Well-known member
 • May 21, 2023
  4,426
  6,003
  113
  නාකි ටික එකතු වෙලා මොන මගුලක් දායිද දන්නේ නෑ සිලබස් වලට .
  අලුතෙන් දිව උලුක් වෙන සිංහල වචන ටිකකුත් හදාගෙන ඇති. 🥱
  A/L වලට පයිතන් දාපු උගත්තු ඉන්නේ
   
  Last edited:

  hasithayad

  Well-known member
 • Sep 28, 2011
  27,332
  1
  41,071
  113
  නාකි ටික එකතු වෙලා මොන මගුලක් දායිද දන්නේ නෑ සිලබස් වලට .
  අලුතෙන් දිව උලුක් වෙන සිංහල වචන ටිකකුත් හදාගෙන ඇති. 🥱
  :sorry: :sorry: :sorry:
   

  ruchira55

  Well-known member
 • Mar 23, 2012
  35,184
  30,640
  113
  ඉස්කෝල වලට කම්පුයුටර් දුන්නමත්, ඉන්ටෙල් ඉන්සයිඩ් - ඉඩියට් අවුට්සයිඩ් කිව්වා. අන්තිමේදි රටම වැටුන වෙලේ එතුමට රට පාලනේ අරන් දෙන්න හැමෝම එකතු වෙලා අරගල කරා. අන්න එහෙමයි එතුමා ඒවට උත්තර දුන්නෙ