මාස්ක් එකක්

rahal jayasekara

Well-known member
 • Oct 5, 2017
  1,013
  448
  83
  sky
  මේක ගත්ත ඇය ඉන්නව ද? මේක කීයක් වෙනවා ද?
  මේක සිරාවට ඇත්තක් ද? 69 ට දෙයි ද ඇත්තට ම මේ කියන විදියට සුපිරි එකක් නම්?
   
  Last edited:
  • Like
  Reactions: Erzo