මා ලද අත්භූත අත්දැකීම

Quick_Silver

Well-known member
 • Jan 9, 2021
  1,565
  2,305
  113
  San Ricardo
  rabid matthew broderick GIF
  White Cat GIF
   

  Johnnie_Walker

  Well-known member
 • Mar 20, 2012
  8,307
  12,732
  113
  Keep Walking
  ඕ... නෝ...


  මානසික ලෙඩෙක්
  ෆුක ෆුක ෆුක....
  ලොකු ෆුක් අස්පයෝ ගහන්න එපා හුට්ටෝ...

  ටු ටු ටු වේවි පිටසක්වලින් ඇවිල්ල උස්සන් ගියොත්.
  හදට ලෙමන් පප් යවන චන්දරේ මගේ ෆිට් එකක් පොර මාව බේර ගනියි.... 😄
  ------ Post added on Nov 10, 2022 at 11:23 AM