මෙරටට වැඩිම සේවයක් සිදු කල රාජ්‍ය නායකයා කවුද?

මෙරටට වැඩිම සේවයක් සිදු කල රාජ්‍ය නායකයා කවුද?

 • ඩී එස්

 • ඩඩ්ලි

 • සර් ජෝන්

 • සිරිමාවෝ

 • ජේ ආර්

 • පේ‍්‍රමදාස

 • විජේතුංග

 • චන්ද‍්‍රිකා

 • මහින්ද

 • සිරිසේන


Results are only viewable after voting.

Mr.Lokka

Well-known member
 • Jan 14, 2020
  763
  1,106
  93
  1601623471472.png
  ..............
  .........
  ... ......
  ............... .......
  .................
  ... ......
  image


  @nicjosh83 ... @2osama ... @erozan. ...@Silly point.. ..@N A K A M U R A.. ..@Dr.Amdan .. @Mawathagama


  තව ටිකකින් මේ රචනා ලියන හිඟන පොන්නයෝ ටික ඇවිත් රචනාවක් ලියලා යාවි :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO: