මොඩර්නා ද ෆයිසර් ද?

Pathfinder_A2Z

Well-known member
 • Jun 10, 2016
  9,716
  3,365
  113
  තොණ්ඩුලන්තය
  කලින් වතාවේ ස්පුට්නික් ගහන්න චාන්ස් එක ආවා... ගැහුවේ නෑ...
  හෙට මොඩර්නා ගහන්න චාන්ස් එක තියෙනවා.... තව දවස 04 කින් ෆයිසර් ගමන් චාන්ස් එක තියෙනවා...
  මොඩර්නා ගහනවද ෆයිසර් ගහනවද හිතා ගන්න බෑ සිහලුනේ.... සෙකන්ඩ් ඩෝස් එක ගැනත් හිතන්න වෙනවා....:unsure::unsure::unsure:


  ලංකාවේ වැඩිම එන්නත් මධ්‍යස්ථාන ගාණක් තියෙන්නේ නුවර.... තවත් දවස් 04 කින් නුවර 30 ට වැඩි ඔක්කෝටම එන්නත් කරනවා... දැනට පිළිගැනීමක් තියෙන එන්නත් ති‍්‍රත්වයක් තමයි නුවර දුවන්නේ...
   
  • Like
  Reactions: meeka and malakadss

  ewijesekara

  Well-known member
 • Mar 10, 2017
  2,732
  4,150
  113
  Back Bay-Beacon Hill, Boston
  කලින් වතාවේ ස්පුට්නික් ගහන්න චාන්ස් එක ආවා... ගැහුවේ නෑ...
  හෙට මොඩර්නා ගහන්න චාන්ස් එක තියෙනවා.... තව දවස 04 කින් ෆයිසර් ගමන් චාන්ස් එක තියෙනවා...
  මොඩර්නා ගහනවද ෆයිසර් ගහනවද හිතා ගන්න බෑ සිහලුනේ.... සෙකන්ඩ් ඩෝස් එක ගැනත් හිතන්න වෙනවා....:unsure::unsure::unsure:


  ලංකාවේ වැඩිම එන්නත් මධ්‍යස්ථාන ගාණක් තියෙන්නේ නුවර.... තවත් දවස් 04 කින් නුවර 30 ට වැඩි ඔක්කෝටම එන්නත් කරනවා... දැනට පිළිගැනීමක් තියෙන එන්නත් ති‍්‍රත්වයක් තමයි නුවර දුවන්නේ...
  ඉස්සෙල්ලාම මචං උඹ පිස්සු බලු එන්නත ගහ ගනිං.. හැදිච්ච ලෙඩේට බේත් කරලා ඊට පස්සේ බැරියැ කොරොනා ගැන හිතන්න
   

  hichchiputha

  Well-known member
 • Jan 3, 2018
  32,631
  23,215
  113
  වොන්ඩර් ලැන්ඩ්
  ඉස්සෙල්ලාම මචං උඹ පිස්සු බලු එන්නත ගහ ගනිං.. හැදිච්ච ලෙඩේට බේත් කරලා ඊට පස්සේ බැරියැ කොරොනා ගැන හිතන්න
  Wedanay

  paizer hoday
  Moderana hoday
  Sputnik hoday

  gahapan itin thora thira inna deyak na
   
  • Like
  Reactions: Pathfinder_A2Z

  Gamer1

  Well-known member
 • Feb 29, 2016
  688
  909
  93
  කලින් වතාවේ ස්පුට්නික් ගහන්න චාන්ස් එක ආවා... ගැහුවේ නෑ...
  හෙට මොඩර්නා ගහන්න චාන්ස් එක තියෙනවා.... තව දවස 04 කින් ෆයිසර් ගමන් චාන්ස් එක තියෙනවා...
  මොඩර්නා ගහනවද ෆයිසර් ගහනවද හිතා ගන්න බෑ සිහලුනේ.... සෙකන්ඩ් ඩෝස් එක ගැනත් හිතන්න වෙනවා....:unsure::unsure::unsure:


  ලංකාවේ වැඩිම එන්නත් මධ්‍යස්ථාන ගාණක් තියෙන්නේ නුවර.... තවත් දවස් 04 කින් නුවර 30 ට වැඩි ඔක්කෝටම එන්නත් කරනවා... දැනට පිළිගැනීමක් තියෙන එන්නත් ති‍්‍රත්වයක් තමයි නුවර දුවන්නේ...
  Side effects අඩුම සයිනෝෆාම්. කොවීඩ් වලට effective වැඩිම moderna.
   

  Undead

  Well-known member
 • Dec 14, 2009
  2,016
  646
  113
  OSAKA
  Mata nam therena widiyata kawru mona kiwath sinopharm tamay hodama.. chineese virus ekata hodama Chinese injection eka.. side effects aduma tiyenneth danata sino eka..
   
  • Like
  Reactions: kinkon