රෙදි හෝදන මිඩියා

rangana26

Well-known member
 • Feb 21, 2013
  5,477
  3,612
  113

  1638445656229.png

  ෆයිසර් එන්නත ලංකාවට ගෙන්වා ගන්නට USAID හි ප්‍රධානි සමන්තා පවර්ට තොර තෝංචියක් නැතිව පණිවිඩ යැවූ මංගල සමරවීරටත් ලංකාවට නොමිලේ ෆයිසර් එන්නත් මාත්‍රා ලක්ෂ ගණනක් දුන් ඇමරිකානු අධිරාජ්‍යවාදින්ටත් ස්තුති වේවා >
  ------ Post added on Dec 2, 2021 at 5:17 PM