ලංකාවෙ පෙන්නන්නම බැරි චරිතෙ කවුද?

අකමැතිම ලංකාවෙ චරිතය

 • දිනේෂ් මතුගල

  Votes: 10 8.5%
 • තිස්ස ජනනායක

  Votes: 11 9.3%
 • උපුල් සන්නස්ගල

  Votes: 8 6.8%
 • චතුර පීරිස්

  Votes: 8 6.8%
 • හාමු

  Votes: 5 4.2%
 • මෝටිවේශන් අප්පච්චි

  Votes: 5 4.2%
 • ජාතියේ අප්පච්චි

  Votes: 17 14.4%
 • නන්දෙ

  Votes: 7 5.9%
 • ඟානසාර

  Votes: 9 7.6%
 • ගුරාජ්

  Votes: 38 32.2%

 • Total voters
  118
 • Poll closed .

C_S_M

Well-known member
 • May 8, 2023
  2,389
  3,026
  113
  Kandy
  කාටවත් පුද්ගලික මඩ ගහන්න දාපු එකක් නෙමේ, උඹල ලංකාවෙ අකමැතිම කෙනා කවුද?
   
  • Like
  Reactions: RottenCOLT and NRTG

  MBKESCM

  Well-known member
 • Jun 5, 2023
  701
  1,860
  93
  ape cir

  view
   

  Cypress

  Well-known member
 • Jul 22, 2021
  8,560
  16,622
  113
  • චතුර පීරිස්
  • හාමු
  • මෝටිවේශන් අප්පච්චි
  • ජාතියේ අප්පච්චි
  • නන්දෙ
  • ඟානසාර
  • ගුරාජ්
  එකෙක් කියලා නෑ ඕකුන් ඔක්කොටම වගේ කැමති නෑ. multiple choice දාලා poll එකක් දාපිය භල්ලෝ :cautious: