ලංකාවෙ පෙන්නන්නම බැරි චරිතෙ කවුද?

අකමැතිම ලංකාවෙ චරිතය

 • දිනේෂ් මතුගල

  Votes: 10 8.5%
 • තිස්ස ජනනායක

  Votes: 11 9.3%
 • උපුල් සන්නස්ගල

  Votes: 8 6.8%
 • චතුර පීරිස්

  Votes: 8 6.8%
 • හාමු

  Votes: 5 4.2%
 • මෝටිවේශන් අප්පච්චි

  Votes: 5 4.2%
 • ජාතියේ අප්පච්චි

  Votes: 17 14.4%
 • නන්දෙ

  Votes: 7 5.9%
 • ඟානසාර

  Votes: 9 7.6%
 • ගුරාජ්

  Votes: 38 32.2%

 • Total voters
  118
 • Poll closed .

Anemanda1

Well-known member
 • Aug 30, 2016
  3,735
  2,849
  113
  1693858951268.png
   
  • Like
  Reactions: NRTG

  C_S_M

  Well-known member
 • May 8, 2023
  2,382
  3,001
  113
  Kandy
  @N A K A M U R A පුකමුරෝ වැඩියෙන්ම වෝට් වැටිල තියෙන්න උඹ ගූ දිවෙන් සුද්ද කරන එකාට පිම්පියෝ 😂😂😂