ලක්ෂ 20,න් කැනඩා යන්න

kandahar

Well-known member
 • Mar 19, 2011
  9,660
  8,725
  113
  ලක්ෂ 20න් කැනඩා යන්න පුළුවන්.
  ලංකාවේ ප්‍රශ්ණ ඔක්කොම එතකොට ඔයාගෙ ප්‍රශ්න නෙමෙයි. බෙහෙත් නැතුව මැරෙන්නෙ නැහැ. තව ලංකාවට ඉස්සරහට එන්න තියෙන ප්‍රශ්ණ ඔක්කොම ඔයාට දැනෙන්නෙ නැහැ.

  යන්නත් පුළුවන්.


  Link