වයිපරේ දානව ද?

kandya

Well-known member
 • Jun 15, 2010
  23,752
  1,711
  113
  මහනුවර
  6+ :)
  මචං ටිකක් අකුරු සයිස් එක පොඩි උනොත් කියවන්න ලේසි..
  පොල් ගෙඩි අකුරු කියවන්න අමාරුයි..
  ඇස් හතර වටේ කරකවන්න වෙනවා.
  වැදගත් තොරතුරු ටිකක්
  බොහොම ස්තුතියි.....