සල්ලි දීල අසයින්මන්ට්

rumesh.fbi

Well-known member
 • May 31, 2009
  2,295
  3,632
  113
  ඕව මොනවද බන් ලන්කාවෙ සමහර private institute තියෙන්නෙ සල්ලි වලට degree එකම දෙන. සල්ලි දෙන්න විතරයි තියෙන්නෙ. Class යන්න ඕනෙත් නෑ
   

  hi.dushan

  Well-known member
 • Jun 29, 2009
  5,192
  6,040
  113
  ඕව මොනවද බන් ලන්කාවෙ සමහර private institute තියෙන්නෙ සල්ලි වලට degree එකම දෙන. සල්ලි දෙන්න විතරයි තියෙන්නෙ. Class යන්න ඕනෙත් නෑ
  e koheda ban e ?
   
  • Like
  Reactions: NRTG

  Don GasCan

  Well-known member
 • Nov 3, 2010
  28,656
  35,494
  113
  සේදවත්ත
  මම කොස් එකම කරනවා කරලා නොට් බලලා ඉගෙනගන්නවා එත් එසයින්මන්ට් එක සල්ලි දීලා කරගන්නවා කම්මැලි ඕවා ලියන්න 🤭

  ඕව මොනවද බන් ලන්කාවෙ සමහර private institute තියෙන්නෙ සල්ලි වලට degree එකම දෙන. සල්ලි දෙන්න විතරයි තියෙන්නෙ. Class යන්න ඕනෙත් නෑ
  කොහෙද බන් ඒ , ඩිග්‍රියක් ගන්න ඕනේ මටත් , දැන් ඩිග්‍රි 2ක් නැතුව බෑනේ
  ------ Post added on Feb 25, 2024 at 12:20 PM