සල්ලි මැශිම

Zeuz

Well-known member
 • Oct 2, 2020
  449
  589
  93
  අඹ ඇටේ
  රත්මලාන සම්පත් බැංකුවෙ CDM ( සල්ලි ඩිපොසිට් කරන මැශිම) ක් තියෙනවද මට හෙට උදේම සල්ලි ටිකක් දාන්න ඕන වැඩට යන්න කලින්
   

  charitha2011

  Well-known member
 • Jan 25, 2011
  2,747
  3,438
  113
  Sri Lanka
  රත්මලාන සම්පත් බැංකුවෙ CDM ( සල්ලි ඩිපොසිට් කරන මැශිම) ක් තියෙනවද මට හෙට උදේම සල්ලි ටිකක් දාන්න ඕන වැඩට යන්න කලින්
  ඔය මැශින් වලටත් වරදින වෙලාවල් තියෙනවා..
  ගොඩක් සල්ලි එහෙම ඩිපෝසිට් කරනකොට මැශින් එකේ කවුන්ට් එකෙන් වැරදි විදිහට ගන්නේ.
  කොල පොඩි වෙලා , අග මුලු නැවිලා වගේ ඒවා ගන්නවා හොරයි..
  බලාගෙන දාපන් දානකොට
   

  Zeuz

  Well-known member
 • Oct 2, 2020
  449
  589
  93
  අඹ ඇටේ
  ඔය මැශින් වලටත් වරදින වෙලාවල් තියෙනවා..
  ගොඩක් සල්ලි එහෙම ඩිපෝසිට් කරනකොට මැශින් එකේ කවුන්ට් එකෙන් වැරදි විදිහට ගන්නේ.
  කොල පොඩි වෙලා , අග මුලු නැවිලා වගේ ඒවා ගන්නවා හොරයි..
  බලාගෙන දාපන් දානකොට
  5 හේ කොල දෙකයි දාන්න තියෙන්නෙ
   
  • Like
  Reactions: charitha2011