සිරා ප්‍රශ්නයක් ගැබ් වුණු පත හෑල්ලක්. උදව්වක් තමා ඕනේ. 😳

libero

Well-known member
 • Jun 22, 2017
  1,682
  988
  113
  Music ahapn, Poddak social weyan. Hithanna yanna epa. nidaganna giyath bataluwo ganan karala hari ikmanta nida ganin. Bavana karapn aniwa hari yai
   

  GoodDetective

  Well-known member
 • Jul 27, 2020
  652
  758
  93
  If you have uncertainty of future, then think about only immediate next step only and do it. Then think about immediate next step following. Repeat it and you will be at your convocation holding your degree certificate.

  Just what you have to do ahead do not worry about uncertain future.

  Read this one, I ve copied this from internet

  A boy and a horse were once in the woods. The boy says to the horse, “I can’t see my way forward.
  The Horse: Can you see your next step?
  The Boy: Yes.
  The Horse: Then take that step.
  After taking that one step, the boy looks at the horse and says: Now what?
  The horse: Can you see another step?
  The boy: Yes.
  The horse: Then take that.
  The boy kept asking and the horse kept telling him to take only one step that he can see in front of him.
  While embarking on any journey in life, our mind rushes to jump to the conclusions right away.
  Always remember: A thousand miles journey starts with a single step.
  With each step taken, you get nearer to your goal. Only think of the next step.
  ------ Post added on Apr 25, 2024 at 4:27 AM
   

  Akshaya5000

  Well-known member
 • Oct 19, 2021
  382
  329
  63  Music ahapn, Poddak social weyan. Hithanna yanna epa. nidaganna giyath bataluwo ganan karala hari ikmanta nida ganin. Bavana karapn aniwa hari yai

  If you have uncertainty of future, then think about only immediate next step only and do it. Then think about immediate next step following. Repeat it and you will be at your convocation holding your degree certificate.

  Just what you have to do ahead do not worry about uncertain future.

  Read this one, I ve copied this from internet

  A boy and a horse were once in the woods. The boy says to the horse, “I can’t see my way forward.
  The Horse: Can you see your next step?
  The Boy: Yes.
  The Horse: Then take that step.
  After taking that one step, the boy looks at the horse and says: Now what?
  The horse: Can you see another step?
  The boy: Yes.
  The horse: Then take that.
  The boy kept asking and the horse kept telling him to take only one step that he can see in front of him.
  While embarking on any journey in life, our mind rushes to jump to the conclusions right away.
  Always remember: A thousand miles journey starts with a single step.
  With each step taken, you get nearer to your goal. Only think of the next step.

  ------ Post added on Apr 25, 2024 at 4:27 AM

  හැමෝටම ස්තූතියි උදවුවලට

  Aluth update kohomd doc hamba unada
  අලුත් අප්ඩේට් කියන්නෙ තාම කලින් වගේ ම තමයි. එදිනෙදා ජීවිතේට ලොකු බලපෑමක් වෙන්න තරම් මානසික වදයක් නැති නිසා ලොකු ම අවුලක් නෑ.

  මේකට නම් තාම දොස්තරට කිව්වෙ නෑ.
  ------ Post added on Apr 25, 2024 at 8:30 AM