හනා ලීක්

222ranga

Well-known member
 • Aug 27, 2011
  9,025
  3,145
  113
  පොඩි කෙල්ලෙක් නෙද කමක් නැ එවපන් බලන්න🙄
   

  prasanna1992

  Well-known member
 • Apr 18, 2018
  789
  1,333
  93
  කොලොම්තොට
  එහෙම එකක් නැහැ බන්!
  ඊයේ ජැෆ්නා ටීම් එක ස්වර්ණවාහිනි රෑ වැඩසටහනකට ආවා එකේ ඔය හනා කියන කෙල්ල සින්දු කිව්වා මග දි මේකි එකපාරට පැනික් වුණා සින්දුව කියද්දි... ඊට පස්සේ රංගන ඇහුවා පැනික් වුණේ ඇයි කියලා එතකොට මේකි කිව්වා.. වනිදුව දැකලා එහෙම වුණේ කියලා ඕක ඔය අල්ලන් මුන් දගලන්නේ.. නැතුව ලීක් මගුලක් නෙවෙයි...
   

  olu bakka

  Well-known member
 • Aug 18, 2011
  12,060
  5,915
  113
  එහෙම එකක් නැහැ බන්!
  ඊයේ ජැෆ්නා ටීම් එක ස්වර්ණවාහිනි රෑ වැඩසටහනකට ආවා එකේ ඔය හනා කියන කෙල්ල සින්දු කිව්වා මග දි මේකි එකපාරට පැනික් වුණා සින්දුව කියද්දි... ඊට පස්සේ රංගන ඇහුවා පැනික් වුණේ ඇයි කියලා එතකොට මේකි කිව්වා.. වනිදුව දැකලා එහෙම වුණේ කියලා ඕක ඔය අල්ලන් මුන් දගලන්නේ.. නැතුව ලීක් මගුලක් නෙවෙයි...
  පව් බන් පොඩි කෙල්ලෙක්. මේ පේජ්කාරයොන්ට නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්නෙ නැද්ද