හීන write කරමු.

redcat212

Active member
 • Nov 24, 2020
  107
  72
  28
  18
  Awisswella
  අපි හැමෝම දවස ගානේ හින එකකට වැඩ දකිනවා.හැබැයි හුගක් හින දැක්කද කියලවත් අපිට මතක නැ තවත් සමහර හින නැගිටලා ටික වෙලාවකින් අමතක වෙනවා.ඉතින් අපිට නින්දේදීම අමතක වෙන හින වලට මොකුත් කරන්න බැ.හැබැයි නැගිට්ට ගමන් ම අපි හීනෙ මුල ඉදලා අගට මතක් කලොත් අර ටිකවෙලාවකින් අමතක වෙන හීන මතක තියාගන්න පුලුවන් වෙනවා එකත් මතක තියෙන්නේ දවසක් විතර.එනිසා අපිට පුලුවන් හින පොතක් තියා ගන්න.හැබැයි ඔයාට පොත කාගේ අතට හරි යයි කියලා හිතේ නව නම් අපිට පුළුවන් google docs එකක් දාන්න එක ගොඩක් පලදායි කියලා මන් හිතනවා මොක්ධ.අපි පොතක් ලියුවොත් ඒ ගැන worry වෙන්න ඕනි අනික අපි මේ පොත තව කාගේ හරි අතට යයි කියලා සැක නිසා අපි පොතේ ඇත්ත ලියන්නෙත් නැති වෙන්න පුළුවන මොක්ධ් අපි සතියකට විතර සැරයක් හීනෙන් sex කරනවා ඉතින් docs එකක් දැම්මොත් ඒ ගැන බය වෙන්න ඕනි නැ.

  ඒවගේම තව වාසියක් තමයි අපි හීන මතක තියා ගන්න try කලොත් නින්දේදීම අපිට අමතක වෙන හීන ගාන අඩුවෙනවා.
  මෙහෙම ටික කාලයක් අපි හින write කරන්න ගත්තහම අපිට හින control කරන්න පුලුවන් වෙනවා.එකියන්නේ අපිට හීනෙ ඇතුලතදී හිතලා තීරණ ගන්න පුලුවන් හුගක් වෙල්ලාවට සාමාන්‍ය හින run වෙන්නේ අපිට ඕනි විදිහට නෙවෙයි.නමුත් අපි හිනා write කරන්න පුරුදු උනොත් අපිට හීනෙ ඇතුළතදී කාව හරි මරන්න ඕනි නම් අපිට මරන්න පුළුවන්.හැබැයි සමහරුන්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේක මල වදයක් කියලා මොක්ධ අපිට සමානය ජිවිතේ වගේ නැගිටලා ඉන්න වෙයි කියලා.නමුත් මේක නිකන් game එකක් වගේ අපි game එකේදී character එක කොච්චර දුර දිව්වත් අපිට මහන්සි නැනේ.අනික game එකකදී අපිට සාමාන්‍ය ලෝකේ කරන්න බැරිදේවල් කරන්න පුලුවන් වෙනවා ඉතින් ඔයා හින write කරන්න ගත්තොත් ඔයාට game experince එකකට යන්නත් පුළුවන් වෙනවා.

  ඉතින් මන් අද දැක්ක හීනයක් යටින් දාන්නම් ඔයගොල්ලන්ට හීනෙක මතක මතක කැලි ටික යටින් අමුණලා යන්න අනික ඔය ගොල්ලෝ මේක save කරන් ඉදලා මාස 3 විතර ඔයගොල්ලන්ගේ experince එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා.දැනටමත් මේක කරන අය ඉන්නවා නම් එගොලොත් comment එකක් දාගෙන යන්න
  මේකේ කැලි කඩල තියෙන්නේ හින වෙන් කරන්න.

  23 Dec 2020

  මන් සාලේ ඉද්දි කාලි youtube channel එක කරන අයියා call කලා එයා දන්නේ උනාට මම එයාගේ num එක හොයාගෙන save කරලා තිබ්බේ.කොම හරි call එක ans කලාට කාලි අයියාට කතා කරන්න ඔනි වෙලා තිබ්බේ අපේ නංගිට මොකද එයා කාලි අය්යාගෙන් comz ගානක් අහලා.

  නැන්දී ලගේ ගෙදර බිත්ති දිගේ මම ගීයා.බිත්තියේ උඩ ඉදන් වහලෙට තියෙන ඉඩේ.

  රතු ඉන්දියන් වගේ කට්ටියක් එක්ක අපි ගියා එයාලගේ අශ්වයෝ පිටේ නැගලා.යද්දී අපිත් එක්කම මාලා anty ලගේ බිංදු දුවගෙන ආවා හැබැයි රතු indian කාරයෙක් බල්ලට ඊථලක් විද්දා බල්ල දෙකට මැදින් කැඩුනා.හැබැයි තව ඒවගේම duplicate එකක් හැදුන.

  ඉජිප්තු පිරමිඩ් එකක වගේ එකක්
   

  EssJeeEm

  Well-known member
 • Jan 7, 2020
  889
  1,369
  93
  අපි හැමෝම දවස ගානේ හින එකකට වැඩ දකිනවා.හැබැයි හුගක් හින දැක්කද කියලවත් අපිට මතක නැ තවත් සමහර හින නැගිටලා ටික වෙලාවකින් අමතක වෙනවා.ඉතින් අපිට නින්දේදීම අමතක වෙන හින වලට මොකුත් කරන්න බැ.හැබැයි නැගිට්ට ගමන් ම අපි හීනෙ මුල ඉදලා අගට මතක් කලොත් අර ටිකවෙලාවකින් අමතක වෙන හීන මතක තියාගන්න පුලුවන් වෙනවා එකත් මතක තියෙන්නේ දවසක් විතර.එනිසා අපිට පුලුවන් හින පොතක් තියා ගන්න.හැබැයි ඔයාට පොත කාගේ අතට හරි යයි කියලා හිතේ නව නම් අපිට පුළුවන් google docs එකක් දාන්න එක ගොඩක් පලදායි කියලා මන් හිතනවා මොක්ධ.අපි පොතක් ලියුවොත් ඒ ගැන worry වෙන්න ඕනි අනික අපි මේ පොත තව කාගේ හරි අතට යයි කියලා සැක නිසා අපි පොතේ ඇත්ත ලියන්නෙත් නැති වෙන්න පුළුවන මොක්ධ් අපි සතියකට විතර සැරයක් හීනෙන් sex කරනවා ඉතින් docs එකක් දැම්මොත් ඒ ගැන බය වෙන්න ඕනි නැ.

  ඒවගේම තව වාසියක් තමයි අපි හීන මතක තියා ගන්න try කලොත් නින්දේදීම අපිට අමතක වෙන හීන ගාන අඩුවෙනවා.
  මෙහෙම ටික කාලයක් අපි හින write කරන්න ගත්තහම අපිට හින control කරන්න පුලුවන් වෙනවා.එකියන්නේ අපිට හීනෙ ඇතුලතදී හිතලා තීරණ ගන්න පුලුවන් හුගක් වෙල්ලාවට සාමාන්‍ය හින run වෙන්නේ අපිට ඕනි විදිහට නෙවෙයි.නමුත් අපි හිනා write කරන්න පුරුදු උනොත් අපිට හීනෙ ඇතුළතදී කාව හරි මරන්න ඕනි නම් අපිට මරන්න පුළුවන්.හැබැයි සමහරුන්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේක මල වදයක් කියලා මොක්ධ අපිට සමානය ජිවිතේ වගේ නැගිටලා ඉන්න වෙයි කියලා.නමුත් මේක නිකන් game එකක් වගේ අපි game එකේදී character එක කොච්චර දුර දිව්වත් අපිට මහන්සි නැනේ.අනික game එකකදී අපිට සාමාන්‍ය ලෝකේ කරන්න බැරිදේවල් කරන්න පුලුවන් වෙනවා ඉතින් ඔයා හින write කරන්න ගත්තොත් ඔයාට game experince එකකට යන්නත් පුළුවන් වෙනවා.

  ඉතින් මන් අද දැක්ක හීනයක් යටින් දාන්නම් ඔයගොල්ලන්ට හීනෙක මතක මතක කැලි ටික යටින් අමුණලා යන්න අනික ඔය ගොල්ලෝ මේක save කරන් ඉදලා මාස 3 විතර ඔයගොල්ලන්ගේ experince එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා.දැනටමත් මේක කරන අය ඉන්නවා නම් එගොලොත් comment එකක් දාගෙන යන්න
  මේකේ කැලි කඩල තියෙන්නේ හින වෙන් කරන්න.

  23 Dec 2020

  මන් සාලේ ඉද්දි කාලි youtube channel එක කරන අයියා call කලා එයා දන්නේ උනාට මම එයාගේ num එක හොයාගෙන save කරලා තිබ්බේ.කොම හරි call එක ans කලාට කාලි අයියාට කතා කරන්න ඔනි වෙලා තිබ්බේ අපේ නංගිට මොකද එයා කාලි අය්යාගෙන් comz ගානක් අහලා.

  නැන්දී ලගේ ගෙදර බිත්ති දිගේ මම ගීයා.බිත්තියේ උඩ ඉදන් වහලෙට තියෙන ඉඩේ.

  රතු ඉන්දියන් වගේ කට්ටියක් එක්ක අපි ගියා එයාලගේ අශ්වයෝ පිටේ නැගලා.යද්දී අපිත් එක්කම මාලා anty ලගේ බිංදු දුවගෙන ආවා හැබැයි රතු indian කාරයෙක් බල්ලට ඊථලක් විද්දා බල්ල දෙකට මැදින් කැඩුනා.හැබැයි තව ඒවගේම duplicate එකක් හැදුන.

  ඉජිප්තු පිරමිඩ් එකක වගේ එකක්
  මචන් මම කරන්න පටන් ගත්තා .උබ කියන ඒවා තියේවිද ?
   
  • Like
  Reactions: Candid-B

  ela

  Well-known member
 • Jul 4, 2006
  4,475
  1,447
  113
  N/A
  මම ඊයෙ එකක් දැක්ක. මේකේ දාන්ඩ අමාරුයි හිටං.
   

  Candid-B

  Well-known member
 • Apr 25, 2019
  7,138
  1
  5,032
  113
  චූවගෙ රෑෂ් එකේ
  මාත් අද උදේ කෙල්ලෙක්ගෙ අතින් අල්ලන් බීච් එක දිගේ ඇවිදන් යනවා දැක්කා. ලස්සන ටින්ට් කරපු වගේ කොණ්ඩෙ තියෙන සුදු කෙල්ලක්. අපි දෙන්නා බීච් එකේ වාඩිවෙලා 7up වගේ කොළපාට බීම බෝතලේකින් බීම බිව්වා. මතක විදිහට එකම බෝතලෙන් බීම බට දෙකක් දාල. මට මූණ හරියටම මතක නෑ. මම මේ දවස් ටිකේ ගොඩක් වෙලාවට දැක්කෙ කෙල්ලෙක් එක්ක ඉන්නවා. පස්සෙ මට ඇහැරුණා. ඒත් ඇස් දෙක අරින්නෙ නැතුව හීනෙ මනසින් වින්දා අනේ මට මේ වගේ ආදරෙන් ඉන්න පුළුවන් කෙල්ලෙක් ලැබෙන්න කියලා. ඒ හීනෙ තිබුණ නිදහස මම මනසින් වින්දා. මම හිතන්නෙ ඒ වගේ හීන මම දකින්නෙ මගේ හිතට හෙන පාළුවක් දැනෙන නිසා වෙන්න ඇති. තෑන්ක්ස් බ්‍රෝ මට ආය ඒ හීනෙ මතක් කරල දුන්නට.
   
  • Wow
  Reactions: pathaleiretta

  redcat212

  Active member
 • Nov 24, 2020
  107
  72
  28
  18
  Awisswella
  මම ඊයෙ එකක් දැක්ක. මේකේ දාන්ඩ අමාරුයි හිටං.
  ewath doc eke liyl thiyhn moko ube google acc ek kawru
  මාත් අද උදේ කෙල්ලෙක්ගෙ අතින් අල්ලන් බීච් එක දිගේ ඇවිදන් යනවා දැක්කා. ලස්සන ටින්ට් කරපු වගේ කොණ්ඩෙ තියෙන සුදු කෙල්ලක්. අපි දෙන්නා බීච් එකේ වාඩිවෙලා 7up වගේ කොළපාට බීම බෝතලේකින් බීම බිව්වා. මතක විදිහට එකම බෝතලෙන් බීම බට දෙකක් දාල. මට මූණ හරියටම මතක නෑ. මම මේ දවස් ටිකේ ගොඩක් වෙලාවට දැක්කෙ කෙල්ලෙක් එක්ක ඉන්නවා. පස්සෙ මට ඇහැරුණා. ඒත් ඇස් දෙක අරින්නෙ නැතුව හීනෙ මනසින් වින්දා අනේ මට මේ වගේ ආදරෙන් ඉන්න පුළුවන් කෙල්ලෙක් ලැබෙන්න කියලා. ඒ හීනෙ තිබුණ නිදහස මම මනසින් වින්දා. මම හිතන්නෙ ඒ වගේ හීන මම දකින්නෙ මගේ හිතට හෙන පාළුවක් දැනෙන නිසා වෙන්න ඇති. තෑන්ක්ස් බ්‍රෝ මට ආය ඒ හීනෙ මතක් කරල දුන්නට.
  hugak welwt muna mathk hitinne na bn habayi api adurna kenek nm eyat api hine athuledi nama kiyl katha kaloth eka mathk hitiwe
   

  rckdck

  Active member
 • Oct 3, 2020
  247
  115
  43
  පුකේ ඇගිල්ල ගහන් නිදා ගනින් බං පව් නොදී
  මූ පොන්නයෙක් බං අර රොක්සි කියන පොන්නයාගෙ ෆේක් එකක්.
  මේ වගේ වදයො මේකෙ ඉන්නව වැහි වැහැලා. මුන් ඇත්ත ජීවිතේ කෙල්ලෙක්වත් නැති කළු කැත ආනාතයො. මේකට ඇවිල්ලා හීන මානය වහ ගන්න කෙල්ලො 100කට හිකුවා වගේ ටෝක්ස් දෙනවා. අනුකම්පා කරපන් මානසික ලෙඩ්ඩු.
  උබ ඕකුන් කියන ඒව ගණන් නොගෙන මේවගේ දේවල් ලියපන් දිගට ම
   

  CAPITHAN

  Well-known member
 • Nov 20, 2020
  3,728
  9,143
  113
  මූ පොන්නයෙක් බං අර රොක්සි කියන පොන්නයාගෙ ෆේක් එකක්.
  මේ වගේ වදයො මේකෙ ඉන්නව වැහි වැහැලා. මුන් ඇත්ත ජීවිතේ කෙල්ලෙක්වත් නැති කළු කැත ආනාතයො. මේකට ඇවිල්ලා හීන මානය වහ ගන්න කෙල්ලො 100කට හිකුවා වගේ ටෝක්ස් දෙනවා. අනුකම්පා කරපන් මානසික ලෙඩ්ඩු.
  උබ ඕකුන් කියන ඒව ගණන් නොගෙන මේවගේ දේවල් ලියපන් දිගට ම
  කොහෙද මානසික ලෙඩෝ මම මේකට ඇවිල්ලා හීන මානය වහ ගන්න කෙල්ලො 100කට හිකුවා වගේ ටෝක්ස් දුන්නේ.
   

  Voldemort Bro

  Well-known member
 • Jan 1, 2020
  2,440
  2,817
  113
  121
  Hogwarts
  අපි හැමෝම දවස ගානේ හින එකකට වැඩ දකිනවා.හැබැයි හුගක් හින දැක්කද කියලවත් අපිට මතක නැ තවත් සමහර හින නැගිටලා ටික වෙලාවකින් අමතක වෙනවා.ඉතින් අපිට නින්දේදීම අමතක වෙන හින වලට මොකුත් කරන්න බැ.හැබැයි නැගිට්ට ගමන් ම අපි හීනෙ මුල ඉදලා අගට මතක් කලොත් අර ටිකවෙලාවකින් අමතක වෙන හීන මතක තියාගන්න පුලුවන් වෙනවා එකත් මතක තියෙන්නේ දවසක් විතර.එනිසා අපිට පුලුවන් හින පොතක් තියා ගන්න.හැබැයි ඔයාට පොත කාගේ අතට හරි යයි කියලා හිතේ නව නම් අපිට පුළුවන් google docs එකක් දාන්න එක ගොඩක් පලදායි කියලා මන් හිතනවා මොක්ධ.අපි පොතක් ලියුවොත් ඒ ගැන worry වෙන්න ඕනි අනික අපි මේ පොත තව කාගේ හරි අතට යයි කියලා සැක නිසා අපි පොතේ ඇත්ත ලියන්නෙත් නැති වෙන්න පුළුවන මොක්ධ් අපි සතියකට විතර සැරයක් හීනෙන් sex කරනවා ඉතින් docs එකක් දැම්මොත් ඒ ගැන බය වෙන්න ඕනි නැ.

  ඒවගේම තව වාසියක් තමයි අපි හීන මතක තියා ගන්න try කලොත් නින්දේදීම අපිට අමතක වෙන හීන ගාන අඩුවෙනවා.
  මෙහෙම ටික කාලයක් අපි හින write කරන්න ගත්තහම අපිට හින control කරන්න පුලුවන් වෙනවා.එකියන්නේ අපිට හීනෙ ඇතුලතදී හිතලා තීරණ ගන්න පුලුවන් හුගක් වෙල්ලාවට සාමාන්‍ය හින run වෙන්නේ අපිට ඕනි විදිහට නෙවෙයි.නමුත් අපි හිනා write කරන්න පුරුදු උනොත් අපිට හීනෙ ඇතුළතදී කාව හරි මරන්න ඕනි නම් අපිට මරන්න පුළුවන්.හැබැයි සමහරුන්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේක මල වදයක් කියලා මොක්ධ අපිට සමානය ජිවිතේ වගේ නැගිටලා ඉන්න වෙයි කියලා.නමුත් මේක නිකන් game එකක් වගේ අපි game එකේදී character එක කොච්චර දුර දිව්වත් අපිට මහන්සි නැනේ.අනික game එකකදී අපිට සාමාන්‍ය ලෝකේ කරන්න බැරිදේවල් කරන්න පුලුවන් වෙනවා ඉතින් ඔයා හින write කරන්න ගත්තොත් ඔයාට game experince එකකට යන්නත් පුළුවන් වෙනවා.

  ඉතින් මන් අද දැක්ක හීනයක් යටින් දාන්නම් ඔයගොල්ලන්ට හීනෙක මතක මතක කැලි ටික යටින් අමුණලා යන්න අනික ඔය ගොල්ලෝ මේක save කරන් ඉදලා මාස 3 විතර ඔයගොල්ලන්ගේ experince එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා.දැනටමත් මේක කරන අය ඉන්නවා නම් එගොලොත් comment එකක් දාගෙන යන්න
  මේකේ කැලි කඩල තියෙන්නේ හින වෙන් කරන්න.

  23 Dec 2020

  මන් සාලේ ඉද්දි කාලි youtube channel එක කරන අයියා call කලා එයා දන්නේ උනාට මම එයාගේ num එක හොයාගෙන save කරලා තිබ්බේ.කොම හරි call එක ans කලාට කාලි අයියාට කතා කරන්න ඔනි වෙලා තිබ්බේ අපේ නංගිට මොකද එයා කාලි අය්යාගෙන් comz ගානක් අහලා.

  නැන්දී ලගේ ගෙදර බිත්ති දිගේ මම ගීයා.බිත්තියේ උඩ ඉදන් වහලෙට තියෙන ඉඩේ.

  රතු ඉන්දියන් වගේ කට්ටියක් එක්ක අපි ගියා එයාලගේ අශ්වයෝ පිටේ නැගලා.යද්දී අපිත් එක්කම මාලා anty ලගේ බිංදු දුවගෙන ආවා හැබැයි රතු indian කාරයෙක් බල්ලට ඊථලක් විද්දා බල්ල දෙකට මැදින් කැඩුනා.හැබැයි තව ඒවගේම duplicate එකක් හැදුන.

  ඉජිප්තු පිරමිඩ් එකක වගේ එකක්
  Ubata dem hiina control karanna puluwanda bro?