ෆ්රිලාන්ස් කරන යට ආදායම් බදු

piyals

Well-known member
 • Sep 21, 2009
  820
  679
  93
  ෆ්රිලාන්ස් කරන යට ආදායම් බදු බලපාන අයුරු පොඩ්ඩක් කියන්න පුලුවන්ද ?

  1. ඩොලර් අදායමට ටැක්ස් වදින්නේ නැහැ එක හරි ඒ ගැන අවශ්‍ය නැහැ - Yes no tax for fx income

  2. ලංකාවේ කරන වැඩ වලට රුපියල් වලින් හම්බ වෙන ඒවාට ටැක්ස් වදිනවා එක හරි හැබැයි ප්‍රශ්නේ

  මට බිස්නස් රේජිස්ට්‍රේසන් එකක් නැහැ . මම සල්ලි ගන්නේ මගේ නෝමල් සේවින්ස් එකට . එතකොට මගේ සේවින්ස් එකට වැටෙන හැම ගානකටම සල්ලි ගෙවන්න වෙනවාද ?

  No. BR not compulsory, you can prepare some accounts for your freelancing profession to show your net income. Only expenses relvent to your freelancing profession can be deducted from your income and you pay tax on (taxable) profit only.

  3. ගිය අව්රුද්දෙ බැනක් එකට වැටුණු සල්ලි බලලා මේ අව්රුද්දෙ මට මට බදු ගෙවන්න වෙනවා ද ? නැත්නම් 2024 ජනවාරි ඉදන් ලැබෙන ආදායමට ද බදු ගෙවන්න වෙන්නේ .

  4. අපි අදායම් බදු මන්ත්ලි අප්ඩේට් කරන්න ඕනෙද ?

  Taxes should be paid quarterly. There are deadlines for each quater.


  බිසන්ස් එකක් විදියට රෙජිස්ටර් කරන එක ඔප්සන් එකක් නෙමේ කියලා උත්තර දෙන්න
  ....
   

  jjpala

  Well-known member
 • Oct 22, 2014
  1,558
  1,553
  113
  colombo
  @perv මට ටැක්ස් ගෙවන්න බැරි කම නෙමේ ටැක්ස් ගීවත් ලොකු ගානක් මගෙන් කෙපෙන්නේ නැහැ
  ප්‍රශ්නය පඩි වලටත් මට tax ගෙවන්න වුනොත්
  අට දෙක තියලා තමයි දෙන්න වෙන්නේ මට ආදායමක් නැති නිසා
   

  wca

  Well-known member
 • Nov 14, 2017
  2,347
  4,039
  113
  ෆ්රිලාන්ස් කරන යට ආදායම් බදු බලපාන අයුරු පොඩ්ඩක් කියන්න පුලුවන්ද ?

  1. ඩොලර් අදායමට ටැක්ස් වදින්නේ නැහැ එක හරි ඒ ගැන අවශ්‍ය නැහැ

  2. ලංකාවේ කරන වැඩ වලට රුපියල් වලින් හම්බ වෙන ඒවාට ටැක්ස් වදිනවා එක හරි හැබැයි ප්‍රශ්නේ

  මට බිස්නස් රේජිස්ට්‍රේසන් එකක් නැහැ . මම සල්ලි ගන්නේ මගේ නෝමල් සේවින්ස් එකට . එතකොට මගේ සේවින්ස් එකට වැටෙන හැම ගානකටම සල්ලි ගෙවන්න වෙනවාද ?

  ප්‍රශ්නේ මේකයි මම වෙබ් සොසල් මිඩියා මාකටින් වගේ වැඩ කරන්නේ , කරන වැඩ වලිනුත් ගොඩාක්ම මම outsource කරලා කරන්නේ .
  උදා -:(මෙච්චර ලොකු ඒවා එන්නේ නැහැ උදාහරණයක් ගත්තේ)

  100,000 ප්‍රොජෙක්ට් එකක් එනවා බෑන්ක් එකට සල්ලි හැබැයි මේකෙන් මට 80000-85000ක්ම වියදම් වෙනවා ප්‍රොජෙක්ට් එකේ වැඩ කරගන්න

  ඉතුරු වෙන්නේ 20%- 15%ක් වගේ

  ඉතින් මම අර මුළු ගානටම ටැක්ස් ගෙවන්න වෙනවාද ?
  (මට යන රේට්ග එකට වඩා ගණන් වැඩි කරන්න කිසිම හැකියාවක් නැහැ )

  මාර වැඩක් නේ එහෙම වුනොත් වෙන්නේ ?

  3. ගිය අව්රුද්දෙ බැනක් එකට වැටුණු සල්ලි බලලා මේ අව්රුද්දෙ මට මට බදු ගෙවන්න වෙනවා ද ? නැත්නම් 2024 ජනවාරි ඉදන් ලැබෙන ආදායමට ද බදු ගෙවන්න වෙන්නේ .

  4. අපි අදායම් බදු මන්ත්ලි අප්ඩේට් කරන්න ඕනෙද ?

  හෙල්ප් එකක් දෙන්න


  බිසන්ස් එකක් විදියට රෙජිස්ටර් කරන එක ඔප්සන් එකක් නෙමේ කියලා උත්තර දෙන්න
  අදායම් බදු ගෙවන්න ඕනේ ප්රෝෆිට් එකට මිස අදායමට නෙවෙයි (වැරදියි නම් නිවැරදි කරන්න )ඔයා වෙන අයට වියදම් කරනවානම් ඉන්වොඉස් එකක් ඒ අයට දෙන්න ලොග් එකක් තියාගන්න .එතකොට ඔයාට ඕනේ උනොත් පෘ කරන්න පුළුවන් .දැන් මේ පොනිල පිස්සුවෙන් මොනවා කරයිද දන්නේ නැනේ මේ පකේ අහන්න එකෙක්වත් නෑ .උත්තර දෙන එකත් වගකීමක් ගන්නේ නැනේ