100% තමා විසින්ම වාහන අනයනය සිදු කිරීම.

cd4ever

Well-known member
 • Jan 5, 2008
  2,928
  175
  63
  home
  Mchan mn contact kara Axio 2019 ekak gana details gatta.

  auction eken ganna kola 235k wage yai kiwa. thawa 25K wage unta handling walata illuwa. okkoma 260K.


  260K in to Lkr = around LKR 4,300,000
  Tax on engine Capacity= LKR 4,250,000
  Luxury Tax = LKR 300,000
  clearing cost = LKR 30,000
  Bank charges and other= LKR 25,000


  Total cost = Around LKR 8,900,000 :shocked:


  compare with local sales - https://ikman.lk/en/ad/toyota-axio-g-wxb-hybrid-2019-for-sale-colombo
  poddak balala kiyapanko me wage ekak gennana eka padui neda ?
  mehen ganna eka wasi wage neda ?

  bump any help ?>