2024 ට සුභාසිරි පතමි

riduna pm

Well-known member
 • Jun 22, 2018
  5,915
  3,413
  113
  👉 විදේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සාර්ථක වෙන,
  👉 ඉදිරි ප්‍රතිසංස්කරණ වේගවත් වෙන,
  👉 පුද්ගලීකරණය යතාර්ථයක් වෙන,
  👉 බැංකු පොළිය සහ ලීසිං පොළිය අඩු වෙන,
  👉 ආර්ථිකය වර්ධනය වෙන,
  👉 ජනතාවගේ ආදායම් ඉහළ යන,
  👉 සංචාරයකයන් වැඩි වැඩියෙන් එන,
  👉 ක්‍රිකට් මැච් දිනන,
  👉 මැතිවරණයෙන් අලුත් නායකයින් බිහි වෙන,
  👉 පුරවැසියන්ගේ මනස විවෘත වෙන,
  👉 අලුත් ව්‍යාපාර සාර්ථක වෙන,
  👉 වෙළෙඳපොළ නිදහස ඉහළ යන,
  👉 ධනය ජනිත වෙන,
  👉 රජය කුඩා වෙන,
  👉 රජයේ සේවක බර ලිහිල් වන,
  👉 පුනර්ජනනීය බල ශක්ති ව්‍යාපෘති ඉහළ යන,
  👉 ජලාශ පිරීයන්න වැසි ලැබෙන,
  👉 දේශගුණික විපර්යාස වලින් සිදුවන ස්වාභාවික විපත් අර්බුදය අවසන් වන තෙක් වත් අවම වන,
  👉 අලුත් වසංගත ඇති නොවෙන,
  👉 ගෝලීය යුද වතාවරණය සුව අතට හැරෙන හෝ කල් යන,

  සුබම සුබ 2024 ක් වේවා!

  පැතුම් කර්නර්
  #හරිත