අත් සේදුම් දියර ගෙදරදීම හදමු- Home Made Hand Wash by Daddies Recipe

rajika4never

Well-known member
 • Dec 16, 2008
  1,471
  455
  83
  colmbo
  අත් සේදුම් දියර ගෙදරදීම හදමු- Home Made Hand Wash by Daddies Recipe

  ගොඩක් අයට තියන ප්‍රශනයක් තමයි මේ දවස්වල එක එක බඩු කඩවල ගන්න නැතිඑක. එහෙම ගන්න නැති බඩු අතරේ hand wash එකත් අනිවාර්යෙන්ම ඇති.

  ඉතින් ඒ ගැන වද වෙන්නේ නැතිව ගෙදරදීම අත් සේදුම් දියර හදමු   
  • Like
  Reactions: inspiron