උඹලගේ ලිංගික fetish මොනවද?

උඹලගේ ලිංගික fetish මොනවද?

 • ලස්සන කකුල්

  Votes: 87 33.1%
 • යාලුවන්ගේ ගෑනු එක්ක ඉන්න

  Votes: 35 13.3%
 • කෙල්ලෝ සිගරට් ගහනවට

  Votes: 28 10.6%
 • කෙල්ලෝ උඹව යටත් කරගෙන ඉන්නවට

  Votes: 23 8.7%
 • BDSM

  Votes: 38 14.4%
 • ලොකු පුකවල්

  Votes: 130 49.4%
 • අසාමාන්‍ය තැනක sex කරන්න

  Votes: 76 28.9%
 • වෙන එකෙක් උඹේ ගැනිට අරිනවා බලන්න

  Votes: 13 4.9%
 • පුපේ අරින්න

  Votes: 81 30.8%
 • ඇන්ටිලා එක්ක sex

  Votes: 76 28.9%

 • Total voters
  263

chinmak

Well-known member
 • Oct 27, 2014
  5,026
  2,385
  113
  මෙන්න මෙතන...
  එක බන් ඉස්සර තිබ්බ පරම්පරික ගුප්ත ක්‍රමයක්.
  ඔක නිකන් බහලු.
  උබ පිලිහිඩි නොකා වරුවක් ඉදල,
  අමුපොල්කොල දුම් අල්ලන්න ඔනලු උබෙ _ය්යට.
  එකත් නිකන් බහ නවසි ගහක කොලවලින්.
  ඊටපස්සෙ තුත්තිරි ගස් වලින් (තිත්තිරි එක්ක )
  වලල්ලක් හදගන්න ඔනා..
  නවසි ගහෙ පොල් මුඩ්ඩක්.
  කරාබු නැටි, මුන් , සහ සාදික්ක පොල් කිරින් අබරල පල්පයක් හදාගන්න ඔනා.
  වැඩෙට බහින්න ඔන ඔහොමයි.
  නැතුව නිකන් කෙ ඇරල ගෑනු නවත්තන්න බැ.
  කොහොම හරි වැඩේ කරද්දි උබ අර කලින් හදාගත්ත තුත්තිරි වලල්ල උබෙ අහවල් එකේ කරමුලටම දානව ,
  එටපස්සෙ අර කරබු නැරි එහෙම දාල හදාගත්ත පල්පය උබෙ _පාගේ තවරාගන්න ඔනා.
  එටපාස්සෙ තමයි 'හෝව්' 'හෝව්' කියලා තුන් පාරක් කියල ගෑනිගෙ _ස්සට දාන්න ඔනා.
  වැඩේ ඉවර වෙලා නවසි මුඩ්ඩ ගහන්න ඔනා.

  ඔක පුරාන වට්ටොරුවක තිබ්බ..
   

  Heshan Daminda

  Well-known member
 • Mar 13, 2009
  17,587
  1
  37,710
  113
  29
  Kalutara
  එක බන් ඉස්සර තිබ්බ පරම්පරික ගුප්ත ක්‍රමයක්.
  ඔක නිකන් බහලු.
  උබ පිලිහිඩි නොකා වරුවක් ඉදල,
  අමුපොල්කොල දුම් අල්ලන්න ඔනලු උබෙ _ය්යට.
  එකත් නිකන් බහ නවසි ගහක කොලවලින්.
  ඊටපස්සෙ තුත්තිරි ගස් වලින් (තිත්තිරි එක්ක )
  වලල්ලක් හදගන්න ඔනා..
  නවසි ගහෙ පොල් මුඩ්ඩක්.
  කරාබු නැටි, මුන් , සහ සාදික්ක පොල් කිරින් අබරල පල්පයක් හදාගන්න ඔනා.
  වැඩෙට බහින්න ඔන ඔහොමයි.
  නැතුව නිකන් කෙ ඇරල ගෑනු නවත්තන්න බැ.
  කොහොම හරි වැඩේ කරද්දි උබ අර කලින් හදාගත්ත තුත්තිරි වලල්ල උබෙ අහවල් එකේ කරමුලටම දානව ,
  එටපස්සෙ අර කරබු නැරි එහෙම දාල හදාගත්ත පල්පය උබෙ _පාගේ තවරාගන්න ඔනා.
  එටපාස්සෙ තමයි 'හෝව්' 'හෝව්' කියලා තුන් පාරක් කියල ගෑනිගෙ _ස්සට දාන්න ඔනා.
  වැඩේ ඉවර වෙලා නවසි මුඩ්ඩ ගහන්න ඔනා.

  ඔක පුරාන වට්ටොරුවක තිබ්බ..
  මේක ඇත්තක්ද @PHBhagya
   

  dfgrendezvous

  Well-known member
 • Mar 14, 2008
  1,781
  2,271
  113
  උඹේ අවතාර් එකේ ඉන්නෙ උඹද බන්?

  තෝ වයිරල් වෙලා බුකියේ


  කවුද බන් scurvy ඇරෙන්න එළකිරි එකේ තමන්ගේ පුන්තුර දාන එකා? :lol: :lol: මාත් බුකියෙන් තමයි ගත්තේ.