ඔබගේ ප්‍රියතම විකට චරිතය කවුද ?

ඔබගේ ප්‍රියතම ව&#3538

 • ටෙනිසන් කුරේ

  Votes: 28 11.2%
 • බන්දු සමරසිංහ

  Votes: 28 11.2%
 • ෆ්‍රෙඩි සිල්වා

  Votes: 12 4.8%
 • විජය නන්දසිරි

  Votes: 47 18.7%
 • Mr Bean

  Votes: 45 17.9%
 • සුනිමල් ජයසිරි(සුන්න පොනිමල්)

  Votes: 91 36.3%

 • Total voters
  251

Rovin

Well-known member
 • Aug 27, 2008
  56,785
  2,086
  113
  ෴*On Earth*෴
  reputation_neg.gif
  ඔබගේ ප්‍රියතම විකට... 06-10-2011 05:41 AM hoda memberslata apahasa karanna epa pol buruwa

  :lol: