ඕනෑම ඉංග්‍රීසි Verbs හොයා ගන්න ඇප් එකක්

PASAN147

Well-known member
 • Oct 19, 2006
  661
  716
  93
  Heiyanthuduwa - Kelaniya
  ඕනෑම ඉංග්‍රීසි Verbs හොයා ගන්න ඇප් එකක්

  මේ Free Android App එකෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ Verb එකක Past Tense Verb එක හා Past Participle Verb එක මෙන්ම Verb එකකට "s/es/ies" හා "ing" එක් කල අවස්ථාවන්ද ඉක්මනින් බලා ගන්න පුලුවන්.

  GET IT

  new-verb-Copy.jpg


  Windows Computer Version: Download

  තවත් මෙවැනිම ඒවා ලබා ගන්න පිවිසෙන්න
  www.pasansoft.com
   
  Last edited: