කළා වැව සහ අවුකන බුදු පිළිමය - documentary

Kalegana

Well-known member
 • Sep 23, 2007
  22,812
  45,543
  113
  Kuwait-Galle
  මෙන්න මචන් තවත් සුපිරිම වාර්තාමය වැඩසටහනක්. මේ කළා වැව සහ අවුකන බුදු පිළිමය නිර්මාණය කරපු හැටි ගැන කරපු වැඩසටහනක්. අපේ උන් ඉතින් තාමත් 2500 ගැම්ම කියල කියවන්නේ මේවා ගැන තමයි රට විනාස කර කර.


   

  PHBhagya

  Well-known member
 • Feb 26, 2020
  23,705
  3
  115,678
  113
  Gampaha
  මෙන්න මචන් තවත් සුපිරිම වාර්තාමය වැඩසටහනක්. මේ කළා වැව සහ අවුකන බුදු පිළිමය නිර්මාණය කරපු හැටි ගැන කරපු වැඩසටහනක්. අපේ උන් ඉතින් තාමත් 2500 ගැම්ම කියල කියවන්නේ මේවා ගැන තමයි රට විනාස කර කර.  නියමයි... අනිවා බලන්න ඕනෙ...👍👍
   

  War Fighter

  Well-known member
 • Mar 22, 2017
  5,664
  1
  17,876
  113
  කෝ දාපන්කෝ මචන්..
  අවුකන පිළිමය ඉදලා ටිකක් දුරින් වැඩ හරිහැටි නිම නොකරපු අවුකන පිළිමය වගේම ඉපැරණි පිළිමයක් තියෙනවා රැස්වෙහෙර කියලා. ජනප්‍රවාදයේ හැටියට අවුකන පිළිමයයි රැස්වෙහෙර පිළිමය යි හදන්න අරගෙන තියෙන්නෙ සහෝදරයෝ දෙන්නෙක්. දෙන්නම එකම දවසේ පිළිම දෙකේ වැඩ පටන් අරගෙන එකම දවසේ ඉවර කරන්න බලාගෙන ඉඳලා තියෙන්නේ. අවුකන පිළිමය හදලා ඉවර කරපු දිනයට රැස්වෙහෙර පිළිමය හදන්න බාරගත්තු සහෝදරයා ට රැස්වෙහෙර පිළිමය ඉවර කරන්න බැරිවෙලා තියෙනවා. ඒ හිතේ දුකට ඒ සහෝදරයා එතන හෙළෙන් පැනලා මැරුණා කියලා කියනවා. ඒ හින්දා කවුරුවත් ඊට පස්සේ හරි හැටි වැඩ ඉවර නොකරපු රැස්වෙහෙර පිළිමය වැඩ නිම කරන්න ඉදිරිපත් වෙලා නෑ. ඒ නිසා අවුරුදු දෙදහස් ගාණක් ගිහිල්ලත් ඒ පිලිමය තාම වැඩ සම්පූර්ණ නොකරපු තත්වයේම තියෙනවා
   

  niroshanab

  Well-known member
 • Jun 25, 2023
  591
  1,236
  93
  අවුකන පිළිමය ඉදලා ටිකක් දුරින් වැඩ හරිහැටි නිම නොකරපු අවුකන පිළිමය වගේම ඉපැරණි පිළිමයක් තියෙනවා රැස්වෙහෙර කියලා. ජනප්‍රවාදයේ හැටියට අවුකන පිළිමයයි රැස්වෙහෙර පිළිමය යි හදන්න අරගෙන තියෙන්නෙ සහෝදරයෝ දෙන්නෙක්. දෙන්නම එකම දවසේ පිළිම දෙකේ වැඩ පටන් අරගෙන එකම දවසේ ඉවර කරන්න බලාගෙන ඉඳලා තියෙන්නේ. අවුකන පිළිමය හදලා ඉවර කරපු දිනයට රැස්වෙහෙර පිළිමය හදන්න බාරගත්තු සහෝදරයා ට රැස්වෙහෙර පිළිමය ඉවර කරන්න බැරිවෙලා තියෙනවා. ඒ හිතේ දුකට ඒ සහෝදරයා එතන හෙළෙන් පැනලා මැරුණා කියලා කියනවා. ඒ හින්දා කවුරුවත් ඊට පස්සේ හරි හැටි වැඩ ඉවර නොකරපු රැස්වෙහෙර පිළිමය වැඩ නිම කරන්න ඉදිරිපත් වෙලා නෑ. ඒ නිසා අවුරුදු දෙදහස් ගාණක් ගිහිල්ලත් ඒ පිලිමය තාම වැඩ සම්පූර්ණ නොකරපු තත්වයේම තියෙනවා
  ගුරු ගෝල සිදුවීමක් විදියටත් ඔය කතාවම තියෙනවා
   

  warwickuni

  Well-known member
 • May 21, 2008
  3,801
  1
  3,477
  113
  අවුකන පිළිමය ඉදලා ටිකක් දුරින් වැඩ හරිහැටි නිම නොකරපු අවුකන පිළිමය වගේම ඉපැරණි පිළිමයක් තියෙනවා රැස්වෙහෙර කියලා. ජනප්‍රවාදයේ හැටියට අවුකන පිළිමයයි රැස්වෙහෙර පිළිමය යි හදන්න අරගෙන තියෙන්නෙ සහෝදරයෝ දෙන්නෙක්. දෙන්නම එකම දවසේ පිළිම දෙකේ වැඩ පටන් අරගෙන එකම දවසේ ඉවර කරන්න බලාගෙන ඉඳලා තියෙන්නේ. අවුකන පිළිමය හදලා ඉවර කරපු දිනයට රැස්වෙහෙර පිළිමය හදන්න බාරගත්තු සහෝදරයා ට රැස්වෙහෙර පිළිමය ඉවර කරන්න බැරිවෙලා තියෙනවා. ඒ හිතේ දුකට ඒ සහෝදරයා එතන හෙළෙන් පැනලා මැරුණා කියලා කියනවා. ඒ හින්දා කවුරුවත් ඊට පස්සේ හරි හැටි වැඩ ඉවර නොකරපු රැස්වෙහෙර පිළිමය වැඩ නිම කරන්න ඉදිරිපත් වෙලා නෑ. ඒ නිසා අවුරුදු දෙදහස් ගාණක් ගිහිල්ලත් ඒ පිලිමය තාම වැඩ සම්පූර්ණ නොකරපු තත්වයේම තියෙනවා
  There is a big crack in that so no one can successfully complete it at that time as the crack will deepen and statue will break in to pieces! So in simple that rock was not suited for the purpose like the rock at Awukana.
  If some one can give same publicity to Awukana to Raswehera it is a good thing. It was in a very remote and undeveloped area. Hardly anybody goes ! (this was in early 2000s when I went there)
   

  War Fighter

  Well-known member
 • Mar 22, 2017
  5,664
  1
  17,876
  113
  There is a big crack in that so no one can successfully complete it at that time as the crack will deepen and statue will break in to pieces! So in simple that rock was not suited for the purpose like the rock at Awukana.
  If some one can give same publicity to Awukana to Raswehera it is a good thing. It was in a very remote and undeveloped area. Hardly anybody goes ! (this was in early 2000s when I went there)
  Yes. The villagers warned us to avoid travelling in that road after 5pm due to wild elephants