ගම්මිරිස් වවන අය ඉන්නවද

sAlLikaRaya

Junior member
 • Dec 3, 2021
  79
  61
  18
  මට විස්තර ටිකක් ඕන මචන්.

  අක්කරයකින් කිලෝ කීයක් වගේ ගන්න පුලුවන්ද ,
  අවුරුද්දකට කී වතාවක් අස්වනු නෙලන්න පුලුවන්ද ,
  ගම්මිරිස් මිල යන්නෙ කොහොමද ,
  අඅක්කරයකට නඩත්තු වියදම කීයක් වගේ යනවද අවුරුද්දක ,
  ගම්මිරිස් වර්ග තියෙනවද , හොඳම වර්ගය මොකක්ද.... වගේ දේවල්.

  දන්න කෙනෙක් විස්තර ටිකක් කියල යන්න. අනිත් අයටත් වැදගත් වෙයි.