චොකලට්

giggee

Well-known member
 • Jan 26, 2008
  10,807
  2,070
  113
  nothing related to Anura? :confused2:
  anura and jvp should place aside in a thread like this when we talk about something sweet and delicious as chocolates. I would have stated about jvp and anura if the thread was about bitter gourd.. :D :yes: :P ;) :D
   

  KasunKDP

  Well-known member
 • Oct 29, 2013
  36,176
  1,495
  113
  hell
  anura and jvp should place aside in a thread like this when we talk about something sweet and delicious as chocolates. I would have stated about jvp and anura if the thread was about bitter gourd.. :D :yes: :P ;) :D
  u could've simply said something like "Anura's punchi amma gave him chocolate when he was young, And Anura has been giving chocolates to punchi amma after he got older" :baffled:
   

  giggee

  Well-known member
 • Jan 26, 2008
  10,807
  2,070
  113
  u could've simply said something like "Anura's punchi amma gave him chocolate when he was young, And Anura has been giving chocolates to punchi amma after he got older" :baffled:
  anura and choco is not a good combination to write together . Chocolates are regarded as one of the most popular snacks around the globe. Chocoloates are in a different league when compared with the popularity of anura :D :yes: :D
   
  Last edited:

  visalbro

  Well-known member
 • Jun 4, 2017
  6,072
  3,163
  113
  panadura
  චොකලට් හදන (A to Z)අය කවුරුහරි ඉන්නවද මචං එළකිරි එකේ..ඉන්නවනම් පොඩ්ඩක් Contact එකක් දීපන්කො.බොහොම ස්තුතියි..
  කැන්ඩොස් අයිතිකාරයාට මේ දවස්වල වැඩ ඒකයි ඔන්ලයින් නැත්තෙ