ජපන් වහනයක්

Dredd

Active member
 • Jan 14, 2016
  843
  151
  43
  මචන් හොදට පෙට්රෝල් වැඩකරන, ජපන් වහනයක් 20 - 22 අතර ගානකට, ගන්න කියහල්ලකෝ
   

  lankaq

  Well-known member
 • Mar 1, 2013
  1,203
  181
  63
  toyota 110, suzuki swift . oya deka thamai ube gane hatiyatai fuel walatai hariyana japan vehicle
   

  Thunderhawk

  Well-known member
 • Nov 19, 2013
  2,729
  677
  113
  20 ට 22 ට දෙන්නද බ්‍රෑන්ඩ් නිව් එකක්ම.....හැප්පුනොත් සෙත්තපෝච්චි වෙලා යන්නම

  අන්න වරාය පුරෝලා ගොඩබාල තියෙනවා....:lol:
   

  Deleted

  Well-known member
 • Aug 7, 2016
  7,938
  4,228
  113
  20 ට 22 ට දෙන්නද බ්‍රෑන්ඩ් නිව් එකක්ම.....හැප්පුනොත් සෙත්තපෝච්චි වෙලා යන්නම

  අන්න වරාය පුරෝලා ගොඩබාල තියෙනවා....:lol:

  :lol:මාත් මේ කියන්න හැදුවා විතරයි.ඉන්දියන් උනත් මොකෝ බ්‍රෑන්ඩ් NEW නේ.:rofl: