තබුත්තේගම ඉන්නෙ කවුද?

lasankandy

Well-known member
 • Jul 18, 2009
  20,062
  9,380
  113
  KY
  තබුත්තේගම ඉන්න කවුරු හරි කෙනෙක් Sujatha Puthra International Vipassana Meditation Center එකට දානයක් දීල තියෙනවා ද?


  මේ තැන ඇත්ත තැනක් ද?
   

  charitha2011

  Well-known member
 • Jan 25, 2011
  4,922
  7,511
  113
  Sri Lanka
  තබුත්තේගම ඉන්න කවුරු හරි කෙනෙක් Sujatha Puthra International Vipassana Meditation Center එකට දානයක් දීල තියෙනවා ද?


  මේ තැන ඇත්ත තැනක් ද?
  ඇයි දානයක් දෙන්නද

  Mahamevnawa Buddhist Monastery - Matale
  මෙන්න මෙතන හොදයි දානේ දෙනවනම් ..හරිම නිශ්ශබ්ද තැනක්
  ------ Post added on Mar 15, 2021 at 10:13 PM
   

  lasankandy

  Well-known member
 • Jul 18, 2009
  20,062
  9,380
  113
  KY
  ඇයි දානයක් දෙන්නද

  Mahamevnawa Buddhist Monastery - Matale
  මෙන්න මෙතන හොදයි දානේ දෙනවනම් ..හරිම නිශ්ශබ්ද තැනක්
  ------ Post added on Mar 15, 2021 at 10:13 PM
  මට මේ තැන ගැන දැන ගන්න ඔන මචන්
  ගොඩක්ම

  එලකිරි


  එලකිරි
  ------ Post added on Mar 15, 2021 at 10:23 PM