දහනායකගේ දස වැඩ

dbug

Active member
 • Sep 7, 2008
  220
  64
  28
  ගාල්ලෙ බෙලිගහ දහනායක හාඩ්වෙයාර් එකට ගියේ ඉදිකිරීම් වැඩකට වැලි එකක් ගන්න.
  මිස්ල තුන්දෙනෙක් පේලියට ඉන්නවා පරිගණක තුනක් තියාගෙන A.C. කාමරේක.

  "වැලි එකක් ගන්න පුළුවන්ද මිස් ?"

  "පුළුවන්. සර්ට මොන වගේ වැඩකටද ?"

  "කොන්ක්‍රීට් එකකට."

  "එහෙනම් ගොරෝසු වැල්ලෙන් දෙන්නම්."

  "කොහොමද ගණන් ?"

  "ලොරි ලෝඩ් එකක් නම් 9800/= යි , කියුබ් එකක් නම් 13000/= යි."

  "මට කියුබ් එකක් එවන්න."

  කියුබ් එකකට සල්ලි බැඳලා මම ගියා. පැය එක හමාරකින් විතර වැලි එක ආවා.

  ලෝඩ් එක බාන්න කලින් කම්බි කූරක් ගහල උස මැන්නා. බෑවට පස්සෙ ලොරියෙ තට්ටුව මැන්නා. ගණන් හදල බැලුවම තියෙන්නෙ ඝන අඩි 80 යි.

  "ඩ්‍රයිවර් උන්නැහේ මෙතන කියුබ් එකක් නැහැනෙ."

  "මං දන්නෑ සර් , ලොකු මහත්තයා කියපු ප්‍රමාණෙ තමයි පටවගෙන ආවෙ."

  "ලොකු මහත්තයගෙ ටෙලිෆෝන් අංකෙ මට දෙන්න."

  "0777775192"

  ගත්තා කෝල් එකක් මුදලාලිට.

  "මහත්මයා දැන් ගෙනාපු වැලි ලෝඩ් එකේ කියුබ් එකක් නැහැනෙ."

  "ඔයා කොහොමද එහෙම කියන්නෙ ?"

  "මම Quantity Surveyor කෙනෙක්. මං මැනලයි කියන්නෙ."

  "ඔයාට වැලි එක එපා නම් හරවල එවන්න."

  "වැලි එක බාල ඉවරනෙ. මගේ සල්ලි දීලා ඔයා
  වැලි එක පටවගෙන යන්න. නැත්නම් මගෙන් වැඩියෙන් ගනිපු 2600/= දීලා ලොරිය අරගෙන යන්න. මම ගේට්ටුව ලොක් කරල තියෙන්නෙ. දෙකෙන් එකක් කරනකල් ගේට්ටුව අරින්නෙ නෑ."

  මුදලාලි කියනවා "මම පොලීසියට යනවා."

  "ඕන පොලීසියකට යන්න." මම කිව්වා.

  ටික වෙලාවකින් ඩ්‍රයිවර්ගෙ ෆෝන් එකට ඇමතුමක් ආවා මුදලාලිගෙන්.

  ඩ්‍රයිවර් , "මෙන්න සර් 2600/= . ගේට්ටුව අරින්න මට ලොරිය අරන් යන්න."

  "බොහොම හොඳයි ඩ්‍රයිවර් උන්නැහේ."

  මෙවැනි හොරකම් වංචාවල් අද රටේ කොතෙක් සිදුවෙනවා ඇද්ද ?

  🤔🤔🤔

  පසුව ලියමි.

  වැලි මැණගන්නා ක්‍රමය.
  ===================

  වැලි එක බාන්න කලින් කම්බිකූරක් ගසා වැලි ප්‍රමාණයේ උස මැණගන්න. තුන් හතර පලකින් උස අරන් එහි සාමාන්‍ය අගය ගන්න පුළුවන් නම් වඩාත් සාධාරණයි. වැලි ලෝඩ් එක බෑවට පස්සෙ තට්ටුවේ ඇතුලත දිග සහ පළල මණින්න. දිග x පළල x උස = ඝන අඩි ප්‍රමාණය. ( ඝන අඩි 100ක් කියුබ් එකයි.)

  අඩි සහ අඟල් දශම වලින් ගණනය කිරීම අපහසු නම් අඟල් වලින් මැණ , එය ගුණ කිරීමෙන් පසු 1728 න් බෙදන්න. එවිට ඝන අඩි ප්‍රමාණය ලැබේ.

  Source:got from fb
   

  Big Cass

  Well-known member
 • Jun 15, 2018
  3,677
  4,252
  113
  වැලි මැණගන්නා ක්‍රමය.
  ===================

  වැලි එක බාන්න කලින් කම්බිකූරක් ගසා වැලි ප්‍රමාණයේ උස මැණගන්න. තුන් හතර පලකින් උස අරන් එහි සාමාන්‍ය අගය ගන්න පුළුවන් නම් වඩාත් සාධාරණයි. වැලි ලෝඩ් එක බෑවට පස්සෙ තට්ටුවේ ඇතුලත දිග සහ පළල මණින්න. දිග x පළල x උස = ඝන අඩි ප්‍රමාණය. ( ඝන අඩි 100ක් කියුබ් එකයි.)

  අඩි සහ අඟල් දශම වලින් ගණනය කිරීම අපහසු නම් අඟල් වලින් මැණ , එය ගුණ කිරීමෙන් පසු 1728 න් බෙදන්න. එවිට ඝන අඩි ප්‍රමාණය ලැබේ.

  Source:got from fb
  මේක හරියටම හරිද?
   

  AZee RoXx

  Active member
 • May 23, 2011
  797
  192
  43
  ගාල්ලෙ බෙලිගහ දහනායක හාඩ්වෙයාර් එකට ගියේ ඉදිකිරීම් වැඩකට වැලි එකක් ගන්න.
  මිස්ල තුන්දෙනෙක් පේලියට ඉන්නවා පරිගණක තුනක් තියාගෙන A.C. කාමරේක.

  "වැලි එකක් ගන්න පුළුවන්ද මිස් ?"

  "පුළුවන්. සර්ට මොන වගේ වැඩකටද ?"

  "කොන්ක්‍රීට් එකකට."

  "එහෙනම් ගොරෝසු වැල්ලෙන් දෙන්නම්."

  "කොහොමද ගණන් ?"

  "ලොරි ලෝඩ් එකක් නම් 9800/= යි , කියුබ් එකක් නම් 13000/= යි."

  "මට කියුබ් එකක් එවන්න."

  කියුබ් එකකට සල්ලි බැඳලා මම ගියා. පැය එක හමාරකින් විතර වැලි එක ආවා.

  ලෝඩ් එක බාන්න කලින් කම්බි කූරක් ගහල උස මැන්නා. බෑවට පස්සෙ ලොරියෙ තට්ටුව මැන්නා. ගණන් හදල බැලුවම තියෙන්නෙ ඝන අඩි 80 යි.

  "ඩ්‍රයිවර් උන්නැහේ මෙතන කියුබ් එකක් නැහැනෙ."

  "මං දන්නෑ සර් , ලොකු මහත්තයා කියපු ප්‍රමාණෙ තමයි පටවගෙන ආවෙ."

  "ලොකු මහත්තයගෙ ටෙලිෆෝන් අංකෙ මට දෙන්න."

  "0777775192"

  ගත්තා කෝල් එකක් මුදලාලිට.

  "මහත්මයා දැන් ගෙනාපු වැලි ලෝඩ් එකේ කියුබ් එකක් නැහැනෙ."

  "ඔයා කොහොමද එහෙම කියන්නෙ ?"

  "මම Quantity Surveyor කෙනෙක්. මං මැනලයි කියන්නෙ."

  "ඔයාට වැලි එක එපා නම් හරවල එවන්න."

  "වැලි එක බාල ඉවරනෙ. මගේ සල්ලි දීලා ඔයා
  වැලි එක පටවගෙන යන්න. නැත්නම් මගෙන් වැඩියෙන් ගනිපු 2600/= දීලා ලොරිය අරගෙන යන්න. මම ගේට්ටුව ලොක් කරල තියෙන්නෙ. දෙකෙන් එකක් කරනකල් ගේට්ටුව අරින්නෙ නෑ."

  මුදලාලි කියනවා "මම පොලීසියට යනවා."

  "ඕන පොලීසියකට යන්න." මම කිව්වා.

  ටික වෙලාවකින් ඩ්‍රයිවර්ගෙ ෆෝන් එකට ඇමතුමක් ආවා මුදලාලිගෙන්.

  ඩ්‍රයිවර් , "මෙන්න සර් 2600/= . ගේට්ටුව අරින්න මට ලොරිය අරන් යන්න."

  "බොහොම හොඳයි ඩ්‍රයිවර් උන්නැහේ."

  මෙවැනි හොරකම් වංචාවල් අද රටේ කොතෙක් සිදුවෙනවා ඇද්ද ?

  🤔🤔🤔

  පසුව ලියමි.

  වැලි මැණගන්නා ක්‍රමය.
  ===================

  වැලි එක බාන්න කලින් කම්බිකූරක් ගසා වැලි ප්‍රමාණයේ උස මැණගන්න. තුන් හතර පලකින් උස අරන් එහි සාමාන්‍ය අගය ගන්න පුළුවන් නම් වඩාත් සාධාරණයි. වැලි ලෝඩ් එක බෑවට පස්සෙ තට්ටුවේ ඇතුලත දිග සහ පළල මණින්න. දිග x පළල x උස = ඝන අඩි ප්‍රමාණය. ( ඝන අඩි 100ක් කියුබ් එකයි.)

  අඩි සහ අඟල් දශම වලින් ගණනය කිරීම අපහසු නම් අඟල් වලින් මැණ , එය ගුණ කිරීමෙන් පසු 1728 න් බෙදන්න. එවිට ඝන අඩි ප්‍රමාණය ලැබේ.

  Source:got from fb

  load eka baanna kalinma diga palala mennanm neda hoda?
   
  • Like
  Reactions: weer 11

  Phonemy

  Well-known member
 • Jan 2, 2018
  1,928
  1
  2,054
  113
  බාස්ලත් ඔය වගේ හොරු,අපේ ගෙදර කපරාරු කරන්න තියෙනවා,දැනට බාස්ලා 4ක් ඇවිත් මැනලා ගිහින් ගණන් 4ක් කියන්නේ,වැඩේ කියන්නේ එකම ගෙදර බාස්ලා 4ක් මැන්නොත් වර්ග අඩි ප්‍රමාණය වර්ග 4ක්,හොදම වැඩේ කියන්නේ දැන් ඇවිත් එකෙක් මැන්න,උගේ තමා ආපු සෙට් එකෙන් වර්ග අඩියකට අඩුම ගාන තිබ්බේ,ඒ උනාට අනිත් උන්ට වඩා මූ ගේ මැනලා පට්ට ගානක් කිව්වා,වර්ග අඩියකට වැඩිම ගාන කිව්වා එකාගේ මුළු ගානටත් වැඩියි මුගේ totale එක.😂😂
   

  weer 11

  Well-known member
 • Jan 14, 2018
  1,632
  2,427
  113
  හොර යක්කු ලංකාවේ හොරු, තක්කඩි, මගේ ගේ හදන්න ගිහිල්ලත් ඔය වගේ අත්දැකීම් ඕනා තරම් තියනවා. අපේ මුදල් ගෙවලත් හොද සේවයක් ලැබෙන්නේ නෑ.