දුක හිතුනා

riduna pm

Well-known member
 • Jun 22, 2018
  660
  269
  63
  ඇත්ත බම්
  ඩියුටි ෆ්‍රී වහනෙත් ගන්වතුරට යට වෙනව නේ. ඒක නිසා මේවා පෙන්නලා ඩියුටි ෆ්‍රී වාහන ඉල්ලන්නේ නෑ