නන්දෙ vs පුතානෝ

Gayan7774

Well-known member
  • Nov 4, 2020
    424
    372
    63
    Putano ආවා නම් මේ වෙනකොටත් ලංකාවේ හැමොටම Pfizer ගහලා. අපේ කරුමෙට අපි චීන ගෙ මීයෝ උනා 😒