නීති උපදෙසක් අවශ්‍යයි >>>

captain shan

Active member
 • Aug 12, 2015
  433
  30
  28
  colombo
  නීති උපදෙසක් අවශ්‍යයි >>>

  මචන්ලා කවුද එළකිරියේ ලොයර්ලා ඉන්නේ? ඉඩමකට පාරක් දාගන්න පොඩි උපදෙස් ටිකක් ගන්න ඕනි වෙලා තියනවා. සීන් එක ගැන මුකුත් දන්නේ නැහැ බන්,
   

  බෙන් 10

  Well-known member
 • Aug 12, 2014
  2,236
  1,112
  113
  27
  Earth-Cj025
  මචන්ලා කවුද එළකිරියේ ලොයර්ලා ඉන්නේ? ඉඩමකට පාරක් දාගන්න පොඩි උපදෙස් ටිකක් ගන්න ඕනි වෙලා තියනවා. සීන් එක ගැන මුකුත් දන්නේ නැහැ බන්,

  ප්‍රශ්නේ අහපන් බන්. දන්න එකෙක් කියලා දෙයි:yes: