පස්සර පැත්තේ ඉන්නේ කවුද

Rummy678

Well-known member
 • Nov 15, 2015
  13,692
  3,760
  113
  Passara
  පස්සර පැත්තේ ඉන්නේ කවුද

  මචන්ලා පස්සර පැත්තේ ඉන්න කවුරු හරි ඉන්නවද ? මට විස්තරයක් දන ගන්න ඕනේ
   

  M a d d i e

  Well-known member
 • Dec 1, 2015
  2,995
  1,587
  113
  ගොතම් නගරයේ
  SogrYdlyj0WTZ6EhECgVQa8_SakbuwdJXeY8mU8hhGZdpaNuvG0edX5Hst7hw0T05VdoxPVmgkGLkRBBnJ7snLDrFO86V0CnQ_7CZt8fxL4_hm_pGLGq5g
   
  • Like
  Reactions: Rummy678