පහනට තෙල්

hasithayad

Well-known member
 • Sep 28, 2011
  5,893
  1
  5,499
  113
  උඹේ ගෑනිගෙ පහනට නම් ඒක පාරට මම 10ML වගේ තෙල් දානවා 🤩🤩🤩🤩
  10ml කිව්වෙ උඹෙ අම්මට මහ එකා ඔබනකොටද පොඩි එකා ඔබනකොටද? හරියට කියපන්
   

  2osama

  Well-known member
 • Oct 25, 2010
  20,441
  12,005
  113
  මාලඹේ
  10ml කිව්වෙ උඹෙ අම්මට මහ එකා ඔබනකොටද පොඩි එකා ඔබනකොටද? හරියට කියපන්
  උඹේ ගෑණි ගේ පහනට කියලා ඔය මම උඩ පැහැදිලිව සදහන් කරලා තියෙනවා නේ 🤣🤣
   
  • Haha
  Reactions: nicjosh83

  hasithayad

  Well-known member
 • Sep 28, 2011
  5,893
  1
  5,499
  113
  උඹේ ගෑණි ගේ පහනට කියලා ඔය මම උඩ පැහැදිලිව සදහන් කරලා තියෙනවා නේ 🤣🤣
  කොහද කියපන් පැහැදිලිව සදහන් වෙලා තියෙන්නෙ. එතන තියෙන්නෙ උඹෙ අම්මගෙ කියල
   

  2osama

  Well-known member
 • Oct 25, 2010
  20,441
  12,005
  113
  මාලඹේ
  කොහද කියපන් පැහැදිලිව සදහන් වෙලා තියෙන්නෙ. එතන තියෙන්නෙ උඹෙ අම්මගෙ කියල
  අකුරු පේන්නේ නැතුව ගියාද පොන්ස් 🤩🤩