පිටරට කෙල්ලොත් මෙහෙමද?

shadow134

Well-known member
 • Jul 21, 2020
  1,797
  5,635
  113
  ගැහැණු වුවද පිරිමි වුවද රටේ වුවද තොටේ වුවද මිනිසුන් වනාහි ස්වකීය තෘප්තියම සොයන්නෝ වෙති.
   

  wiky123

  Well-known member
 • Oct 19, 2013
  2,013
  3,950
  113
  පිටරටවල කෙල්ලෝ ඕවත් බලලා තව අමතරව හමේ පාට එහෙමත් බලනවා, අපේ අඩුකුලේ සිංහලු ඉන්දියන් කාරයෝ බංගලි කාරයෝ ගානට දාලා කරන්නේ. සල්ලි තියෙනවනම් පොඩි චාන්ස් එකක් තියෙනවා. ඒ උනත් දුඹුරු හමට තියෙන්නේ අන්තිම පහත සැලකිල්ල තමයි.
   

  AussieKolla

  Active member
 • Oct 27, 2016
  637
  231
  43
  පිටරටවල කෙල්ලෝ ඕවත් බලලා තව අමතරව හමේ පාට එහෙමත් බලනවා, අපේ අඩුකුලේ සිංහලු ඉන්දියන් කාරයෝ බංගලි කාරයෝ ගානට දාලා කරන්නේ. සල්ලි තියෙනවනම් පොඩි චාන්ස් එකක් තියෙනවා. ඒ උනත් දුඹුරු හමට තියෙන්නේ අන්තිම පහත සැලකිල්ල තමයි.
  Eh koi rateyda ban
   

  Hamu mahaththaya1

  Well-known member
 • Dec 7, 2017
  5,051
  1,984
  113
  ගම මහනුවරයි
  පිටරටවල කෙල්ලෝ ඕවත් බලලා තව අමතරව හමේ පාට එහෙමත් බලනවා, අපේ අඩුකුලේ සිංහලු ඉන්දියන් කාරයෝ බංගලි කාරයෝ ගානට දාලා කරන්නේ. සල්ලි තියෙනවනම් පොඩි චාන්ස් එකක් තියෙනවා. ඒ උනත් දුඹුරු හමට තියෙන්නේ අන්තිම පහත සැලකිල්ල තමයි.

  Tho wage adu kule Boru karayonta nam koheth thanak na... 😂😂😂
   
  • Like
  Reactions: annian