පිටරට_සුවන්ද

Woolly

Active member
 • Jan 1, 2019
  174
  109
  43
  අපිට ටොපි චොකොලට් ගෙනාවා.අපි එවා කෑවා.රසය්.හ්ම්.
   

  priyade

  Well-known member
 • Dec 2, 2017
  2,600
  392
  113
  නැන්ද හොද විසේ තියන කෙනෙක්

  මම හිතුවේ මුලින්ම මේ කියන්නේ නැන්ද හොද විසේ තියන කෙනෙක් කියල කියනව කියල :D:D:D:D


  IAAF+Golden+League+TqS_zCUKfYJl.jpg
  :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D

  :rofl:
   
  • Dislike
  Reactions: Moxley