ප*යා +

emoji diaries

Well-known member
 • May 26, 2020
  2,490
  4,513
  113
  අඩෝ වාසුවා ත් +

  වැක්සින් එපා කියලා ඇන්ටි වැක්සින් කැම්පේන් කරපු වාසුවාට පොසිටිව්. ⁣කොරොනා එක්ක සෙල්ලම් කරලා මිනිස් ජිවිත විහිලුවට ගත්තාට හොද වැඩේ පම්කයාට

  20210111_104852.jpg
   

  emoji diaries

  Well-known member
 • May 26, 2020
  2,490
  4,513
  113
  වාසුවා මලාම මල ගෙදර ගහන බැනර්ස්
  1. පක නිහඩයි රටම හඩයි
  2. පැනිය නිදැල්ලේ පකයා බොරැල්ලේ
  3. පකයා වලේ ජොකා වැලේ