බඩවල් පෙන්න සාරි

neo7x

Well-known member
 • Aug 11, 2009
  3,886
  1,637
  113
  ම‍ොකක් උනත් ක‍ොණ්ඩ ප‍ොරට පට්ට ඉනර්ජි එකක් තිය‍ෙනවා වග‍ේ . ඇග‍ේ උෂ්නත්වය ඉහල යද්දී ඔහම කරන එකත් ල‍ේසි වැඩක් න‍ෙව‍ෙයි ..
   

  malakadss

  Well-known member
 • Mar 8, 2009
  21,256
  1
  30,950
  113
  තාම ලන්කාවේ
  පේන්න අදින්නේ පෙන්නන්න තමයි. හොරන් බලන්නේ ඇයි ?
  ඒකනේ බන්.. බලනකොට සාරිය ඈදලා වෑහුවොත් පොඩ්ඩක් සාරිය එහාට කරන්න බුරිය පේන්නේ නෑ කියපල්ලා..
   

  YAKALK

  Active member
 • Feb 6, 2018
  153
  137
  43
  Lockdown nisa Miss wuna dewal athi neda kastiyatama. Office wala thibba wal athal work from home walinma kelawela