බිකිනි අඳින කෙල්ලෝ

Colonal Sebestian Moran

Active member
 • Aug 21, 2020
  82
  141
  33
  දැන් දැන් අපේ කෙල්ලෝ ටිකක් බය නැතුව බිකිනි අඳින ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියනවා කියලා හිතෙන්නෙ නැද්ද??

  ඉන්ස්ටා වගේ බැලුවොත් ඕන තරම් ෆොටෝස් පවා දානවා.
  මේ ලඟදි ඒ වගේ දාපු ටිකක්...

  උඹලටත් සෙට් වෙන ඒවා මෙතන දාපල්ලා...

  ලෝකල් විතරයි... බිකිනි, ස්විම් සූට් විතරයි....
   
  Last edited: