*# මුතු ඇටය හැදෙන හැටි #*

Mr Krrish

Well-known member
 • Nov 24, 2013
  3,699
  865
  113
  දිව්‍ය ලෝකේ ✈✈
  *# මුතු ඇටය හැදෙන හැටි #*

  31277603_1339946129438788_5035382776953351508_n.jpg


  31265358_1339946219438779_4157098200694135810_n.jpg


  31284442_1339946306105437_7701420341450107293_n.jpg


  30171927_1339946409438760_5016852871500787992_o.jpg


  30806302_1339946496105418_4266254339701510133_o.jpg


  30420466_1339946582772076_6797383264629078837_o.jpg


  30167852_1339946666105401_3114042877846668846_o.jpg


  30806414_1339946716105396_2106838373737260958_o.jpg


  31346277_1339946802772054_930704553479553724_n.jpg


  30815857_1339946869438714_488842624071712947_o.jpg


  30806316_1339946939438707_2455247322843438838_o.jpg


  30073258_1339946976105370_5434695300911296552_o.jpg

  ගත්තේ FB එකෙන්​
   

  20_18

  Member
  Feb 27, 2018
  1,319
  46
  0
  ඇයි මිනිස්සු මේ තරං නපුරු :sorry:

  බෙල්ල විදින දුක එක්ක බලද්දි මගේ දුක මොකක්ද කියල හිතුණ :sorry:

   

  Bitter Truth

  Well-known member
 • Dec 19, 2015
  4,993
  7,014
  113
  මහරගම
  මම දන්න විදිහට පිලිපීනෙත් සෑහෙන්න pearl ෆාර්ම් තියෙනවා.මේකේ පිලිපීනෙ මෙන්ෂන් කරලා නැති නිසා කිව්වේ..


   

  20_18

  Member
  Feb 27, 2018
  1,319
  46
  0
  විසර ගෙඩියක් ආවාම අපිට කොච්චර වේදනාවක් දැනෙනවද.. උණත් ගැනෙනව